přeskočit k navigaci »

úvod » Aktuality » Aktuálně » Hotel Praha: Ministerstvo kultury odhalilo fatální selhání firmy BOLID M i památkářů

Hotel Praha: Ministerstvo kultury odhalilo fatální selhání firmy BOLID M i památkářů

08.05.2013

zařazeno v kategorii: Aktuálně | autor: ASORKD | komentáře: 8

 

Hotel Praha: Ministerstvo kultury odhalilo fatální selhání firmy BOLID M i památkářů

Kyselka, 8. května 2013

Karlovarský magistrát v říjnu minulého roku nařídil z podnětu asociace ASORKD takzvaným Karlovarským minerálním vodám (KMV), majiteli hotelu Praha, původně hotel Korunní princ Rudolf v Kyselce, provizorně zastřešit tuto kulturní památku. Konstrukce krovu měla být snesena, její části označeny a nahrazena provizorní konstrukcí. Zdravé části původního krovu měly být do nového zastřešení zaneseny. Při rozebírání krovu však došlo k jeho údajnému samovolnému zřícení a takzvané Karlovarské minerální vody tak nemusely nechat střechu jako každý jiný vlastník složitě rekonstruovat, ale v podstatě postavily střechu novou a to navíc moderními způsoby. Nový krov tak nejenže není kopií původního, je spíš krovem, které se staví na nových rodinných domech. To se nelíbí nejen památkové asociaci, ale i ministerské inspekci, která na objektu prováděla následnou kontrolu! Ta například odhalila, že firma BOLID M, s.r.o. v den „samovolného zřícení krovu“ rozřezávala jeho zdravé části!

I přesto, že při srpnové kontrole památkářů byly tři čtvrtiny krovu v pořádku a jeho bezproblémovému snesení nemělo nic bránit, 25. října, dva dny po zahájení prací, se krov „samovolně zřítil.“ Že by za pět měsíců shnil celý památkově chráněný krov, vylučuje i Památková inspekce ministerstva kultury, na kterou se ASORKD počátkem listopadu minulého roku obrátila s podnětem k prošetření celé události: „Památková inspekce na základě poznatků svých pracovníků z praxe v oboru nepředpokládá, že by za necelé 3 měsíce mohlo dojít k významnějšímu zvětšení poruch jednotlivých prvků krovu v důsledku rozvoje biotického napadení dřeva. Dostupná fotodokumentace neprokazuje vyšší míru poškození konstrukce dřevokaznými škůdci oproti stavu před třemi měsíci,“ píše ve svém stanovisku Inspekce.

Památková inspekce: Památkáři dostatečně neprováděli fotodokumentaci

O tom, že kontrola průběhu prací je ze strany památkářů z karlovarského magistrátu i samotného loketského Národního památkového ústavu (NPÚ) nedostatečná, asociace upozorňovala již na podzim. Její varování tehdy zlehčovaly i samotné KMV.

 http://vary.idnes.cz/na-budove-hotelu-praha-v-kyselce-se-propadla-strecha-fy2-/vary-zpravy.aspx?c=A121029_124840_vary-zpravy_slv

Nyní vyplynulo na povrch, že karlovarští ani loketští památkáři nepořizovali tak základní věc, jakou je fotodokumentace. Památková inspekce ve svém stanovisku uvedla, že získávala fotodokumentaci o průběhu prací „jejíž nikoli nepodstatná část nebyla pořízena státní památkovou péčí, nýbrž ji tato získala od zhotovitele (BOLID M, s.r.o., pozn. ASORKD) až v únoru 2013“.

KMV mohly samy určit, co je nenávratně poškozeno

To, že památkáři rezignovali na svoji práci, dokazuje další pasáž stanoviska inspekce. „Orgán státní památkové péče (Odbor památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary, pozn. ASORKD) ponechal jen na vůli účastníka správního řízení, aby zvážil, jaký způsob rozebírání konstrukce je ´opatrný´ a které její části ´nebudou nenávratně poškozeny´.“ Něco takového si ASORKD neumí představit i řadového vlastníka. Výrok rozhodnutí magistrátu o nařízení zastřešení hotelu Praha pak památková inspekce označuje za „nedostatečný“.

Památkáři na rozebírání krovu nedohlíželi

Dalším potvrzením selhání památkové péče je fakt, že nikdo z památkářů nebyl osobně přítomen rozebírání a snášení krovu.

V den zřícení krovu BOLID M rozřezávala jeho zdravé části! Krov nebyl podepřen!

Památková inspekce obdržela fotografie dokazující, že stavební firma BOLID M, s.r.o. si rozebírání krovu usnadňovala jeho prořezáním. Snímky pořízené samotnou firmou BOLID M dokazují „přeřezání naprosto nepoškozené vodorovné rozpěry mezi sloupkem vaznicové stolice a pozednicí v její 1. vazbě. Téhož dne 25.10. 2012 byly pořízeny snímky prokazující přeřezání hnilobou nepoškozených částí obou podélných vaznic.“

„Snímky však dokazují mnohem významnější skutečnost, totiž to, že před demontáží bednění (ani po ní) nebyla konstrukce krovu ani zastropení patra, na kterém krov z části spočíval, podepřena a krov sám nebyl ani stažen, aby v důsledku ztráty jeho tuhosti odstraněním bednění… nedošlo k jeho zřícení. V tomto nedostatku postupu prací spatřuje Památková inspekce hlavní příčinu zřícení krovu,“ stojí ve stanovisku inspekce. Podle inspekce není pravda, že zřícení krovu nebylo možné předejít. Projekt, podle kterého se prováděla stavba nové střechy, je podle Inspekce „nezpůsobilý“.

Vyhodnocovala komise předvybrané rozlámané a zničené části krovu?

Absolutní parodií na práci památkáře je počátek listopadu minulého roku. V zápisu z kontrolního dne je napsáno, že došlo ke „komisionelnímu vyhodnocení demontovaných prvků za účasti zástupců NPÚ, projektanta, mykologa a dodavatele stavby´a kde bylo ´rozhodnuto o rozsahu využitelnosti a vložení´ těchto prvků do nové konstrukce krovu.“ Inspekce však upozorňuje, že komise vyhodnocovala prvky ´poznamenané způsobem provedení jejich demontáže. „Ze zápisu ani z  fotodokumentace demontovaných prvků pořízené zhotovitelem nelze zjistit, zda to, co měla možnost komise vyhodnocovat, neprošlo od 25.10. do 7.11.2012 určitým ´předvýběrem´ - stojí dále ve stanovisku památkové inspekce. Zástupce loketského NPÚ byl „ovlivněn obavou (není zřejmé čí obavou), že mnohé z dochovaných prvků nebudou staticky vyhovovat“. „Zástupci odborné složky mělo být známo, že konstrukce krovu od svého vzniku do počátku poruch způsobených vlhkostí byla vyhovující, tedy její funkčnost byla po zhruba 120 let experimentálně ověřována a ověřena jako bezvadná,“ pozastavuje se inspekce nad obavami loketských památkářů. Tyto obavy se samozřejmě hodily stavebníkovi, protože tím se mu nekomplikovala stavba nového krovu.

Inspekce rozcupovala památkáře, projektanta i Mattonkou najatou firmu BOLID M

„Má-li Památková inspekce shrnout uvedená zjištění, došlo ke škodám na dochovaných kulturně historických hodnotách krovu bývalého hotelu Praha z doby vzniku budovy v důsledku naprosto nedostačující přípravy prací a způsobu jejich provádění, kterému ovšem ani státní památková péče (karlovarský magistrát, pozn. ASORKD) nedokázala účinně bránit.“

Výsledek šetření Památkové inspekce:

http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/administrace/soubory_clanky/1368017116_cz_pamatkova_inspekce_vysvetluje_zriceni_krovu_hotelu_praha.pdf

Stanovisko ASORKD k výsledkům šetření Památkové inspekce

„Jsme zděšeni lajdáckým přístupem loketských a karlovarských památkářů v případě nařízeného zastřešení hotelu Praha. Obáváme se, že poničení památkových hodnot bezprostředně hrozí právě opravovanému hotelu Stallburg i Löschnerovu pavilonu. Památkovou péči měl za NPÚ hájit náměstek tamního ředitele Miroslav Perout. Ten však na svoji roli stejně jako magistrátní úředník Antonín Haidlmaier naprosto rezignoval. Nezájem památkové péče bez pochyby vyhovoval nejen stavebníkovi (BOLID M, s.r.o.), ale i vlastníkovi (tzv. Karlovarské minerální vody). Pak se lze zamýšlet nad tím, zda existuje souvislost mezi nečinností Miroslava Perouta a jeho následným zaměstnáním v o.p.s. Lázně Kyselka, jejíž vznik KMV iniciovaly a z jejichž peněz dnes Perout pobírá měsíční mzdu ředitele o.p.s. ve výši padesáti tisíc korun hrubého.

Případ hotelu Korunní princ Rudolf je jasným důkazem, že cokoliv v Kyselce Karlovarské minerální vody dělaly a dělají, to vždy souvisí s nenávratným poničením kulturního dědictví tohoto státu. Smutné a tragické na tom je, že tomuto ničení asistuje samotná památková péče již dvacet let, která by kulturní dědictví ve své podstatě měla chránit. Vzhledem k tomu, že veškeré stavební zásahy byly památkáři odsouhlaseny, není možné požadovat nápravu či pokutování KMV.

Z výsledku šetření Památkové inspekce je zřejmé, že firma BOLID M není kompetentní k rekonstrukcím kulturních památek, naopak je svojí činností devastuje, protože jen hovado může pilou přeřezat zdravé, více než sto let staré, památkově chráněné vaznice. Stydíme se za takovouto českou firmu.

Vyzýváme generální ředitelku NPÚ Naděždu Goryczkovou, aby neprodleně začala personálně řešit selhávání vedení loketského pracoviště NPÚ i jejich pracovníků.“

 

 

 

 

Pavel. P. Ries – prezident ASORKD

Martin J. Kadrman – viceprezident ASORKD

 

Pro zvětšení klikněte na Vámi zvolenou fotografii.

 

Soubory ke stažení

 
 

« další aktuality z kategorie: Aktuálně

« zpět na seznam aktualit

Komentáře: přidat další

Martin Kubík (08.05.2013 17:05)

Sice to památkově částečně znehodnotili, ale aspoň je to zastřešené, jděte se podívat na pivovar v Roudnici, kde rozřezali krovy ze 17.století a dodnes tam asi 3 roky teče.

 

Jana (08.05.2013 19:23)

Prasata. Nic jiného.

 

Václav Svátek (13.05.2013 18:33)

Pamatuji přesně ty poslední dvě fotky... Jako dnes to vidím... i se spoustou pivních povalečů a párem koní co jednoho z nich vozili do Dolní Lomnice zcela pravidelně... Jako by to bylo včera...

 

Ivan Roller (21.05.2013 18:47)

a byl vůbec někdo potrestán ???

 

frontier (28.02.2014 05:49)

Hoping to http://www.coachoutletstoreoin.net/ ease suffering in http://www.coachfactoryoutletsmn.net/ Syria's besieged cities, http://www.coachoutletonlinemu.com/ the UN Security Council http://www.coachoutletonlineben.com/ unanimously passed http://www.coachfactoryoutletnmn.com/ a resolution to boost http://www.coachfactoryoutletsain.com/ access for humanitarian http://www.coachfactoryoutletrio.com/ aid.All 15 Security http://www.coachfactoryoutletons.net/ Council member states http://www.coachfactoryoutletemn.net/ approved the resolution, http://www.coachouteltmsn.net/ including Russian http://www.coachfactoryoutletemn.com/ and China which http://www.coachoutletmoa.com/ had balked in the past. http://www.coachoutletstorenme.com/ The document calls for http://www.coachoutletstoreosc.com/ an end to violence, http://www.coachoutletonlinenca.com/ including the use http://www.truereligionjeansftc.com/ of barrel bombs, http://www.truereligionjeansct.com/ and condemns al Qaeda-affiliated terror attacks.The council http://www.truereligionjeanssi.com/ strongly condemned Syrian http://www.michaelkorsoutletic.com/ authorities for widespread violations http://www.michaelkorsets.com/ of humanitarian law and urged all parties http://www.michaelkorsoutletnio.com/ to lift sieges of populated areas, http://www.michaelkorsetoutletbeo.com/ including in Aleppo, http://www.chaneloutletmono.com/ Damascus and Homs."This resolution holds the http://www.louisvuittonoutletina.com/ promise of something real," U.S. http://www.louisvuittonoutletine.com/ Secretary John Kerry said in a statement."But these steps are only first steps.

 

polo (05.03.2014 08:24)

Gucci Outlet, http://www.guccishoesfactories.net/ Polo Outlet Online, http://www.polo-outletstore.com/ Ralph Lauren UK, http://www.ralphlaurenuker.com/ Polo Lauren Ralph, http://www.ralphwlaurenpolo.com/ Pas Cher Longchamp Sacs, http://www.saclongchamppairs.com/ Canada Goose Outlet, http://www.canadagooser.com/ Monster Headphones Outlet Online, http://www.discountbeatsbydresale.com/ Burberry Outlet, http://www.burbagssale2013.com/ North Face Jackets Outlet, http://www.north-faceoutletonlines.net/ Michael Kors Outlet, http://www.michaelkors.so/ Marc Jacobs Outlet Online, http://www.marcjacobsonsale.com/ Michael Kors Outlet Online, http://www.michaelkorstates.com/ Cheap Hollister UK Online, http://www.cheaphollistersale.co.uk/ North Clearance, http://www.northsclearance.com/ Coach Purses Outlet Online, http://www.coachxpursesonsale.com/ Coach Factory Online,http://www.coach-factoryy.com/ Coach Outlet Online, http://www.coach-outletusa.com/

 

wq (20.07.2015 11:41)

tory burch sandals, http://www.tory-burch-outlet.in.net/ tory burch sandals, http://www.tory-burchoutlet.us.com/ true religion jeans, http://www.true-religion.com.co/ true religion, http://www.truereligionjeans.net.co/ true religion jeans outlet, http://www.truereligion-outlet.com.co/ ugg, http://www.uggaustralia.net.co/ ugg australia, http://www.uggboots.net.co/ swarovski jewelry, http://www.swarovskicrystal.com.co/ swarovski, http://www.swarovskijewelry.com.co/ swarovski, http://www.swarovski-uk.org.uk/ north face jackets, http://www.the-northface.com.co/ northface, http://www.the-northface.in.net/ north face, http://www.thenorth-face.org.uk/ the north face, http://www.thenorthface.us.org/ the north face, http://www.thenorthfacejackets.in.net/ thomas sabo, http://www.thomas-sabo-uk.co.uk/ tiffany jewelry, http://www.tiffanyandco.net.co/ ray bans, http://www.cheaprayban.com.co/ shoes outlet, http://www.cheapshoes.com.co/ ugg boots, http://www.cheapuggboots.eu.com/ flat iron, http://www.chiflatiron.net.co/ christian louboutin shoes, http://www.christian--louboutin.in.net/ louboutin, http://www.christianlouboutin.org.uk/ christian louboutin outlet, http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/ coachoutlet.com, http://www.coachfactory-outlet.co.com/ coach factory outlet, http://www.coachfactoryoutletonline.co.com/ coach outlet online usa, http://www.coach-handbags.com.co/ coach outlet online, http://www.coachoutlet-online.com.co/ coach store outlet online, http://www.coachoutletstore.net.co/ coach outlet online, http://www.coachoutletstore-online.com.co/ chanel bags, http://www.coco-chanelbags.com.co/ converse sneakers, http://www.converse.net.co/ burberry handbags, http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/ eyeglasses stores, http://www.eyeglassesonline.us.org/ eyeglasses frames, http://www.eyeglassframes.us.org/ ralph lauren clothes, http://www.fashion-clothing.us.com/ ferragamo shoes, http://www.ferragamo.com.co/ salvatore ferragamo, http://www.ferragamoshoes.net/ ghd, http://www.ghdhairstraightener.com.co/ gucci outlet, http://www.gucci.me.uk/ gucci outlet, http://www.guccihandbags.net.co/ gucci sale, http://www.gucci-outlet.in.net/ gucci belts, http://www.gucci--outlet.com.co/ gucci shoes uk, http://www.guccishoes.net.co/ gucci handbags, http://www.guccishoes.us.org/ hermes birkin, http://www.hermes.club/ hermes, http://www.hermesbirkin.biz/ hermes belt, http://www.hermesoutlet.top/ hollisterco, http://www.hollister.us.org/ hollister coupons, http://www.hollisterclothing-store.in.net/ insanity workout calendar, http://www.insanityworkout.net.co/ phone cases, http://www.iphone-cases.us/ jimmy choo, http://www.jimmychoo.net.co/ air jordan retro, http://www.jordanretro.org/ jordan retro, http://www.jordan-shoes.com.co/ juicy couture outlet, http://www.juicycouture.com.co/ juicy couture handbags, http://www.juicycoutureoutlet.net.co/ kate spade handbags, http://www.kate-spade.com.co/ kate spade, http://www.katespade-outlet.com.co/ kate spade, http://www.kate-spades.com/ long champ, http://www.longchamp.us.org/ longchamp handbags, http://www.longchamp.com.co/ red bottom shoes, http://www.louboutin.jp.net/ louis vuitton, http://www.louis-vuittoncanada.ca/ louis vuitton outlet online, http://www.louisvuitton.jp.net/ louis vuitton uk, http://www.louis--vuitton.org.uk/ louis vuitton outlet, http://www.louisvuitton.so/ louis vuitton outlet online, http://www.louisvuittonas.com/ burberry outlet, http://burberry.outletnow.net/ christian louboutin outlet, http://christian.louboutin-outlet.net/ tory burch sandals, http://toryburch.salesandals.net/ abercrombie and fitch, http://www.abercrombieand-fitch.com.co/ abercrombie and fitch, http://www.abercrombiefitch.us.com/ abercrombie, http://www.abercrombie-kids.us.com/ nike huarache, http://www.air-huarache.co.uk/ air jordan, http://www.airjordans.us/ air jordan shoes, http://www.airjordanshoes2015.com/ nike air max 2015, http://www.airmax-2015.org/ air max, http://www.airmax-90.org/ babyliss pro, http://www.babyliss-pro.net/ basketball shoes, http://www.basketballshoes.com.co/ beats by dre outlet, http://www.beatsbydrdre.co.com/ beats by dre, http://www.beatsbydre.com.co/ monster beats outlet, http://www.beats-by-dre.com.co/ beats headphones, http://www.beatsheadphones.in.net/ bottega, http://www.bottega.us/ burberry outlet online, http://www.burberryhandbags.net.co/ burberry, http://www.outlet-burberry.in.net/ burberry outlet, http://www.burberryoutlet.org.uk/ burberry factory, http://www.burberry-outletonline.com.co/ burberry, http://www.burberryoutlet-online.in.net/ cheap calvin kleins, http://www.calvinklein.co.com/ celine bags, http://www.celinebags.org/ chanel bags, http://www.chanelhandbags.net.in/ softball bats, http://www.cheap-baseballbats.net/ christian louboutin outlet, http://www.christianlouboutinshoes.ar.com/ baseball jerseys, http://www.cheap-jerseys.us.org/ air jordan shoes, http://www.cheap-jordans.net/ michael kors handbags clearance, http://www.cheapmichaelkors.us.org/ nike outlet, http://www.cheap-nikeshoes.net/ oakley sunglasses cheap, http://www.cheapoakley.us.org/ oakley outlet, http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/ oakley sunglasses, http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/ louis vuitton outlet, http://www.louisvuitton-outlet.com.co/ louis vuitton handbags, http://www.louisvuitton-outlets.us/ marc jacobs bags sale, http://www.marcjacobsonsale.com/ mcm bags, http://www.mcm-bags.net/ mcm handbags, http://www.mcmhandbags.com.co/ michael kors outlet store, http://www.michaelkors.so/ michael kors outlet online, http://www.michael--kors.us.com/ michael kors outlet, http://www.michaelkorsbags.us.org/ oakley sunglasses, http://www.oakleysunglasses.gr.com/ oakley sunglasses cheap, http://www.oakleysunglassescheap.in.net/ oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassesoutlet.com.co/ omega watches, http://www.omegawatches.us.com/ pandora charms, http://www.pandora-charms.org.uk/ pandora jewelry, http://www.pandorajewelry.com.co/ polo outlet, http://www.polo-outlets.com/ prada outlet, http://www.pradahandbags.net.co/ prada handbags, http://www.pradahandbags.com.co/ prada shoes for men, http://www.pradashoes.com.co/ polo ralph lauren outlet, http://www.ralph-lauren.org.uk/ ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/ ralph lauren uk, http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/ ralph lauren polos, http://www.ralphlaurenoutletonline.com.co/ ralph lauren outlet online, http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/ ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenpolo.in.net/ ray-ban, http://www.ray-ban-outlet.us.com/ ray ban outlet, http://www.raybans.us.org/ ray ban, http://www.rayban-sunglasses.org.uk/ ray ban sunglasses outlet, http://www.rayban-sunglasses.us.org/ ray ban sunglasses, http://www.raybansunglassesoutlet.net.co/ cheap ray ban, http://www.raybanwayfarer.in.net/ michael kors uk, http://www.michaelkorshandbags.org.uk/ michael kors, http://www.michael-kors-handbags.us.com/ michael kors outlet online sale, http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/ michael kors purses, http://www.michael-kors-outlet.us.org/ michael kors handbags, http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/ michael kors, http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/ , http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/ michael kors uk, http://www.michaelkors-uk.org.uk/ mont blanc pens, http://www.montblanc--pens.net/ new balance, http://www.newbalance-outlet.org/ nike air max, http://www.nike-air-max.us/ nike factory, http://www.nikefactory.org/ nike free, http://www.nikefree5.net/ nike free run, http://www.nikefree-run.net/ nike free, http://www.nikefree-run.org.uk/ air jordans, http://www.jordanrelease-dates.net/ nike mercurial, http://www.nikemercurial.net/ nike roshe, http://www.nikerosherun.us/ nike outlet store, http://www.nikestore.us/ north face, http://www.northface.us.org/ north face clearance, http://www.northfaceoutlet.com.co/ oakley outlet, http://www.oakleyoutlet.us.org/ knockoff handbags, http://www.replicahandbags.com.co/ omega watches, http://www.replica-watches.us.com/ jordan release dates, http://www.retro-jordans.com/ replica watches, http://www.rolex-watches.me.uk/ roshe run, http://www.rosherun.org.uk/ roshe runs, http://www.rosheruns.us/ ferragamo shoes, http://www.salvatoreferragamo.in.net/ indoor soccer shoes, http://www.soccer-shoes.org/ easton bats, http://www.softball-bats.us/ supra shoes, http://www.suprashoe.net/ tiffany co, http://www.tiffanyjewelry.us.org/ timberland shoes, http://www.timberlandboots-outlet.net/ timberland outlet, http://www.timberlandshoes.com.co/ tommy hilfiger coupons, http://www.tommyhilfiger.net.co/ tommy hilfiger, http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/ toms shoes, http://www.tomshoes-outlet.com/ tom's shoes, http://www.toms--outlet.in.net/ toms shoes outlet, http://www.toms-shoes.com.co/ uggs, http://www.uggbootsclearance.com.co/ ugg boots clearance, http://www.uggsonsale.com.co/ uggs on sale, http://www.uggsoutlet.com.co/ coach outlet store, http://www.uptocoachoutlet.com/ vans outlet, http://www.vansshoes.us/ wedding dress, http://www.weddingdressesuk.org.uk/ lululemon outlet, http://www.yogapants.com.co/ cheap ugg boots, http://www.ugg-boots.us.org/ ralph lauren outlet online, http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/ burberry handbags, http://www.burberryoutletonline.ar.com/ toms outlet, http://www.toms-outlet.net.co/ michael kors outlet online, http://www.michaelkors.in.net/ hollister co, http://www.hollisterclothing.in.net/ new balance store, http://www.newbalance-shoes.org/ converse sneakers, http://www.converses-shoes.net/ lululemon outlet, http://www.lululemonoutlet.com.co/ cheap jerseys, http://www.nfl-jerseys.in.net/ nfl jerseys, http://www.cheapjerseys.us.org/ rolex watches, http://www.rolex-watches.us.com/ omega watches, http://www.rolexwatchesforsale.us.com/ p90x, http://www.p90xworkout.in.net/ giuseppe zanotti, http://www.giuseppezanotti.com.co/ mac cosmetics, http://www.maccosmetics.net.co/ instyler, http://www.instyler.in.net/ mizuno, http://www.mizunorunning.net/ purses and handbags, http://www.handbagsoutlet.com.co/ hilfiger outlet, http://www.hilfigeroutlet.in.net/ ed hardy clothing, http://www.edhardy.in.net/ levis jeans, http://www.levisjeans.com.co/ bcbg max azria, http://www.bcbgdresses.net/ christian louboutin shoes, http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/ tory burch handbags, http://www.toryburchsale.com.co/ prada outlet, http://www.pradaoutlet.com.co/ longchamp outlet, http://www.longchamp-handbags.in.net/ longchamp, http://www.longchampoutlet.com.co/ chanel bags, http://www.chanel-bags.com.co/ true religion jeans outlet, http://www.truereligion-outlet.us.org/ abercrombie fitch, http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/ bebe clothing, http://www.bebeclothing.net/ harrods london, http://www.harrods-london.co.uk/ gucci handbags, http://www.guccishoes.com.co/ ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/ yoga pants, http://www.lululemoncanada.ca/ lululemon canada, http://www.yoga-pants.ca/ nike canada, http://www.nike-shoes-canada.ca/ pandora, http://www.pandora-charms-canada.ca/ watches canada, http://www.rolex-watches-canada.ca/ michael kors canada, http://www.michael-kors-canada-outlet.ca/ adidas shoes, http://www.adidas--canada.ca/ north face, http://www.the-north-face.ca/ polo ralph, http://www.ralph-lauren.ca/ rayban outlet, http://www.ray--ban.ca/ christian louboutin, http://www.christian-louboutin-shoes.ca/ nike air max, http://www.nike-air-max.ca/ bcbg max azria, http://www.bcbg-max-azria.ca/ tiffany, http://www.tiffanyandco-canada.ca/ abercrombie kids, http://www.hollistercanada.ca/ abercrombie, http://www.abercrombie-and-fitch.ca/ oakley sunglasses, http://www.oakley-sunglasses-canada.ca/ wedding dresses, http://www.wedding--dresses.ca/ swarovski canada, http://www.swarovskicanada.ca/ tommy hilfiger, http://www.tommy-hilfiger-canada.ca/ new balance, http://www.new-balance.ca/ burberry, http://www.burberrycanada.ca/ uggs canada, http://www.uggscanada.ca/

 

三便宝 (31.12.2015 10:19)

D5原液:http://www.hellokanpo.com/view/FLYD5yuan.html 蒼蝿水:http://www.hellokanpo.com/view/FLY-D5.html 紅蜘蛛:http://www.hellokanpo.com/view/hong-zhi-zhu.html 美人豹:http://www.hellokanpo.com/view/meirenbao.html 催情丹:http://www.hellokanpo.com/view/cuiqingdan.html 蟻王:http://www.hellokanpo.com/view/antking.html 大印象ダイエット茶:http://www.hellokanpo.com/view/dayinxiang.html RU486:http://www.hellokanpo.com/view/beijing-ru486.html アリ王:http://www.hellokanpo.com/view/antking.html SEX DROPS:http://www.hellokanpo.com/view/sex-drops.html セフラジン:http://www.hellokanpo.com/view/kangshengwuzhi.html 夜夜堅:http://www.hellokanpo.com/view/yeyejian1200.html RU486:http://www.xn--fiqs66igffqph3re.com 威哥王:http://www.xn--ogr73cd8ge4qn7n.com 妖姫:http://youhi.hellokanpo.com 淫インモラル:http://immoral.hellokanpo.com 黒倍王:http://www.hellokanpo.com/view/heibeiwang.html D10催情剤:http://www.hellokanpo.com/view/D10-meiyao.html 夜夜堅:http://www.hellokanpo.com/view/yeyejian1200.html 消渇丸:http://www.hellokanpo.com/view/xiaokewan.html 新一粒神:http://www.hellokanpo.com/view/xinyilishen.html 魔根:http://www.hellokanpo.com/view/muogen.html 勃動力三體牛鞭:http://www.hellokanpo.com/view/santiniubian.html 男宝:http://www.hellokanpo.com/view/nanbao.html 巨人倍増:http://www.hellokanpo.com/view/jurenbeiceng.html 三體牛鞭:http://www.hellokanpo.com/view/santiniubian.html 三体牛鞭:http://www.hellokanpo.com/view/santiniubian.html 威哥王:http://www.hellokanpo.com/view/weigewang.html 狼1号:http://www.hellokanpo.com/view/langyihao.html 狼一号:http://www.hellokanpo.com/view/langyihao.html 三便宝:http://www.hellokanpo.com/view/satibo-capsules.html 蟻力神:http://www.hellokanpo.com/view/yilishen.html 淫インモラル:http://immoral.hellokanpo.com 妖姫:http://youhi.hellokanpo.com D10媚薬:http://www.hellokanpo.com/view/D10-meiyao.html D10催情剤:http://www.hellokanpo.com/view/D10-meiyao.html 花痴:http://www.hellokanpo.com/view/huachi.html D8 催情剤:http://www.hellokanpo.com/view/SpanishFliegeD8.html FLY D5:http://www.hellokanpo.com/view/fly-d5.html 韓国痩身一号:http://www.hellokanpo.com/view/hanguoshou-575.html 媚薬 通販:http://www.xn--b3ss6gtv8bq3f3re.com 媚薬通販店:http://www.xn--b3ss6gtv8bq3f3re.com 媚薬 販売:http://www.hellokanpo.com/ 女性用媚薬:http://www.hellokanpo.com 三鞭粒:http://www.hellokanpo.com/view/wei.html 韓国痩身1号:http://www.hellokanpo.com/view/hanguoshou-575.html 媚薬 淫インモラル:http://immoral.hellokanpo.com 媚薬 インモラル:http://immoral.hellokanpo.com 媚薬:http://www.hellokanpo.com/meiyao 催情剤:http://www.hellokanpo.com/view/D10-meiyao.html 催情:http://www.hellokanpo.com/view/D10-meiyao.html 催情粉:http://www.hellokanpo.com/view/hongzhizhu1.html 媚薬 妖姫:http://youhi.hellokanpo.com 妖姫 効果:http://youhi.hellokanpo.com 妖姫 販売:http://youhi.hellokanpo.com 催淫剤:http://www.hellokanpo.com/view/jueduigaochao.html 淫インモラル 販売:http://immoral.hellokanpo.com 壮天根:http://www.hellokanpo.com/view/ZTG.html 蔵八宝:http://www.hellokanpo.com/view/zhangbabao.html 五便宝:http://www.hellokanpo.com/view/wodibo-capsules.html 曲美:http://www.hellokanpo.com/view/xinqumei.html 絶對高潮:http://www.hellokanpo.com/view/juedui.html D10:http://www.hellokanpo.com/view/D10-meiyao.html 絶對高潮カプセル:http://www.hellokanpo.com/view/juedui.html d9催情:http://www.hellokanpo.com/view/D9-INVERMA.html

 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 
 

Zachraňte lázně Kyselka

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR
Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1
e-mail: prezidium@asorkd.cz, web:www.asorkd.cz
IČ: 22 83 87 21