přeskočit k navigaci »

úvod » Aktuality » Aktuálně » Lázně Kyselka: Někdo poničil hasičskou zbrojnici. Hrozí zřícení střechy!

Lázně Kyselka: Někdo poničil hasičskou zbrojnici. Hrozí zřícení střechy!

01.11.2014

zařazeno v kategorii: Aktuálně | autor: ASORKD | komentáře: 19

 

Na konci dubna tohoto roku jsme oznámili úspěšné zažehnání rizika demolice bývalé hasičské zbrojnice, která stojí v lázeňské řadě budov při hlavní silnici v Kyselce. O její demolici usiloval vlastník – Karlovarské minerální vody, a.s., které prodávají vody Mattoni, Aquila, Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda, Hanácká kyselka.

http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/cz/aktuality/mattonka-hasicskou-zbrojnici-nezbori-284

Minulý týden se zástupci památkové asociace ASORKD společně s členkou dozorčí rady České komory architektů (ČKA) Lucií Chytilovou vypravili do Kyselky. Stavebně-technický stav hasičské zbrojnice však přítomné šokoval. „Budova je ve stavu, kdy tomu někdo hodně pomohl. Někdo zasáhl do pozednice i do podhledu krokví. Vše ukazuje na to, že se někdo snaží, aby se stav objektu zhoršil natolik, že jej budou muset Karlovarské minerální vody na jaře strhnout“, říká viceprezident asociace ASORKD Martin J. Kadrman. „Destrukce stavby, kterou jsem viděla, není samovolná. Pokud nedojde k okamžité nápravě a uvedení do původního stavu, dojde k zatékání vody do interiéru zbrojnice, zejména do její zděné konstrukce. Bude následovat  rozrušení pojiva zděných konstrukcí, což povede k celkové destrukci zdiva. Tuto destrukci urychlí mráz, který tento záměr dokoná. Stavební úřad má však nástroje, které mohou přinutit vlastníka zjednat nápravu,“ říká členka dozorčí rady ČKA Lucie Chytilová.

Také proto se památková asociace ASORKD obrátila na stavební úřad v Kyselce s tím, aby vlastníkovi, kterým jsou již dvacet let Karlovarské minerální vody, uložil provedení stabilizačního zásahu. „Před dvěma lety památkáři Mattonce nařídili provést tzv. stabilizační zásah na nedalekém hotelu Korunní princ Rudolf a ten tak dostal novou střechu. To samé může stavební úřad v Kyselce nařídit i v případě zbrojnice. Ta na rozdíl od hotelu není tak velká, takže to nemůže být problém“ říká Pavel P. Ries, prezident ASORKD.

Přestože objekt samotný není chráněn jako památka, nerozhodují o uložení nařízení památkáři, ale zdejší stavební úřad. Objekt je však chráněn v rámci ochranného pásma lázní Kyselka, jehož je součástí a proto se karlovarští památkáři k nařízení zabezpečovacích prací vyjadřovat.

„Je vidět, že na poškozených částech podhledu se rozvíjí dřevokazná houba. Teď hrozí reálné nebezpečí, že se celá poškozená dřevěná konstrukce vlivem narušení pozednic zhroutí dovnitř budovy,“ říká Petr Růžička, mistr tesař a člen ASORKD. Nicméně klenby jsou v pořádku a není vidět žádné statické narušení klenebních konstrukcí, které by mohlo ospravedlnit případnou demolici objektu. „Až na ty šrámy způsobené lidskou rukou zbrojnici nic není. Uvnitř jsou ale uloženy prvky, které jsou hodnotné a které by se měly chránit,“ doplnil Ries.

Budova je klasickým příkladem staveb konce 19. století, která byla sice utilitárního charakteru, nicméně byla architektonicky upravena podle ostatních staveb, se kterými sousedila, o čemž svědčí např. vyřezávané konce krokví.

„Vzhledem k hnilobě krokve lze předpokládat, že tento stav trvá již řadu měsíců. To, že o tom neví zdejší stavební úřad nebo orgán památkové péče znovu dokládá lhostejnost, kterou mají ve vztahu ke Kyselce státní orgány již více jak dvě desetiletí. Pánové Vladimír Lažanský Miroslav Perout z o.p.s. Lázně Kyselka chodí kolem zbrojnice každý den, proto mne jejich mlčení zaráží nejvíc“ dodává Kadrman.

V samotných Karlových Varech mohla veřejnost zaznamenat několik příkladů selhání zdejšího orgánu památkové péče. Příkladem mohou být hodnotné domy v ulici Pod Jelením skokem nebo na Zámeckém vrchu – vlastníci chtěli rozšířit památkově chráněný objekt, avšak orgány státní správy jim nedaly svolení. Vlastníci proto učinili opatření, aby dosáhli degradaci objektů a ty byly poté zdemolovány.

 

Pro zvětšení klikněte na Vámi zvolenou fotografii.

 

Soubory ke stažení

 
 

« další aktuality z kategorie: Aktuálně

« zpět na seznam aktualit

 
 

Zachraňte lázně Kyselka

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR
Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1
e-mail: prezidium@asorkd.cz, web:www.asorkd.cz
IČ: 22 83 87 21