přeskočit k navigaci »

úvod » Aktuality » Aktuálně » Nemovitosti Karlovarských minerálních vod a.s.

Nemovitosti Karlovarských minerálních vod a.s.

17.04.2011

zařazeno v kategorii: Aktuálně | autor: ASORKD | komentáře: 2

 

Ve všech dosavadních prohlášení Karlovarských minerálních vod a jejich vlastníků či mluvčích se vždy vyskytuje stejný argument, a to že KMV nemovitosti lázní nevlastní a tudíž nenesou za jejich stav žádnou odpovědnost. Opomineme-li propojení KMV s vlastníkem lázní firmou CTS i CTS Duo (dnes RIS), což lze v Obchodním rejstříku dohledat, je uváděný argument z právního hlediska pravdou a je hojně citován i většinou médií. Tento argument ovšem platil donedávna. Dnes KMV vlastní významnou část pozemků na území lázní, ale to není předmětem této stránky. Této skutečnosti se budeme věnovat jinak a jinde v nejbližší době.

Karlovarské minerální vody však vlastní 7 objektů požívajících stejnou památkovou ochranu, jako objekty ve vlastnictví CTS Duo (RIS). Stav památkově chráněných budov KMV neodpovídá vážnému zájmu a péči vlastníka o zachování památky (pokud budeme stav budov komentovat slovy Úřadu veřejného ochránce práv, které použil u památkově chráněných budov v majetku CTS Duo - RIS).

Jen těžko lze tedy panu Pasqualovi věřit to, co uvedl v rozhovoru v MF Dnes, že je stavem budov lázní znechucen. Naskýtá se přirozeně otázka, zda se toto znechucení týká i památkově chráněných budov v Kyselce, které jsou v majetku jeho vlastní společnosti.

Dle názoru Asociace, pan Pasquale naprosto nevnímá tu skutečnost, která je zřejmá každému kulturně založenému člověku a obyvatelům Kyselky zejména, že na památkově chráněné objekty v Kyselce je nutné se dívat jako na  vzácný architektonický celek, který nám zde zanechal významný vídeňský architekt Karl Heybäck a další tehdejší významní architekti ve spolupráci s investorem, jímž byl dravý, ale velmi kultivovaný podnikatel Heinrich von Mattoni. Pokud si toto pan Pasquale uvědomí a bude podle toho konat, má stále šanci postavit se bez uzardění vedle tohoto svého velkého krajana, jehož jméno úspěšně marketingově využívá.

Na níže uvedených fotografiích, pořízených v únoru a dubnu 2011, se můžete podívat na stav památkově chráněných budov ve vlastnictví KMV. Jistě posoudíte sami, zda my, tímto zveřejněním, kazíme dobré jméno firmy KMV nebo si jej kazí firma sama, ukazuje-li každodenně očím kolemjdoucích a turistům, jak se stará o svůj majetek, který je zároveň kulturním dědictvím obce a tohoto státu.
(Poznámka 1: záměrně jsme červeně zvýraznili dobu pořízení snímků, aby nevznikl dojem, že jsme se ocitli v poněkud jiné době.
Poznámka 2: zastavením kurzoru nad snímkem se objeví popiska snímku, stisknutím levého tl. myši snímek zvětšíte, opětovným stiskem zmenšíte.)

1. Budova bývalé restaurace a hotelu Korunní princ Rudolf, č.p. 74,  ležící v centru obce v sousedství stáčecí haly

Situování budovy hotelu na dohled nevkusného monstra stáčecí haly je jasně vidět na této fotografii:

Každý kolemjdoucí může okny v přízemí nahlédnout, jak se KMV umí postarat o svůj majetek, který je navíc kulturní památkou! Skvělá vizitka majitele, jen což!

Než se posuneme k další hrůze v majetku KMV, dopřejeme vám lehké nadechnutí. Naproti hotelu vidíte, jak může vypadat historický objekt v rukou jiného majitele. Pochybujeme, že je tak movitý, jako KMV a jsme přesvědčeni, že pokud by jeho dům vypadal jako domy v majetku KMV, že by si na něj památkáři uměli jinak došlápmout.

2. Bývalá stanice lanovky, budova č.p. 64, tzv Löchsnerův pavilon, odkud se svážela minerálka od pramene do plnírny.
Památkově chráněná budova, která je krásnou ukázkou toho, jak architekt K. Haybäck promyšleně komponoval i technické budovy do architektonického celku lázní a tedy i do krajiny. Budovu pojal jako horskou chatu ve švýcarském stylu. Jaký to kontrast s obrovskou hmotou nové plnící haly KMV, narvané do okolní krajiny bez jakéhokoliv citu k čemukoliv. Haybäckovu budovu vidíte nahoře ve stráni nad plnírnou. Souhlas se zbouráním Mattoniho plnírny a postavením monstra dole, které svou hmotou a architektonickým provedením zcela degraduje prostředí státem registrované kulturní památky, dal tehdejší ředitel krajské pobočky NPÚ v Plzni Karel Drhovský a to i přes negativní vyjádření terénního památkáře a dalších odborníků.

Podívejme se na další záběry budovy bývalé lanovky a stáčírny pramene, která je, jak vidíte, nedaleko současné továrny KMV-

Malé odbočení viz popiska pod kurzorem

Pro kultivovaného podnikatele by tato budova byla výjimečnou příležitostí zřídit zde technické muzeum i s částí provozu oné lanovky, na které by ukazoval návštěvníkům, jak Heinrich von Mattoni ve své době technicky důmyslně minerálku stáčel a plnil do lahví. Reklama na Mattonku, se spoře oděnou děvou v průhledné vodní šaty, tak mohla být natočena zde a nemusely si KMV draze pronajímat Císařské lázně v Karlových Varech. A byla by i pravdivější, protože minerálka je z Kyselky a ne z Karlových Varů, jak reklama klamavě mystifikuje. Co na tohle neuvěřitelné barbarství říká Národní technické muzeum?! Je to výsměch KMV všem kulturně cítícím lidem!
Vzpomeňme např., jak nádherně byla zrestaurovaná stará strojovna lanovky na Petříně v Praze, kterou mohou návštěvníci obdivovat v chodu přes skleněnou stěnu.

(Poznámka z 25.7.2012: KMV přicházejí s myšlenkou restaurování tohoto pavilonu na Muzeum. Zatím ale jen půl roku na papíře. Celá restaurace by je stála nepoměrně méně, pokud by budovu nenechaly dojít do současného stavu!)

3. Budovy č.p. 29, 35, 44 a 56 zbytek původní Mattoniho továrny na plnění lahví Mattonky
Na budovy měly KMV účelový posudek o jejich statickém narušení a žádaly o sejmutí památkové ochrany. V roce 2007 tomu zabránila tehdejší vrchní ředitelka památkové péče na MK ČR PhDr. Vladimíra Koubová, která nechala vypracovat nový statický posudek od ČVUT, který žádné statické porušení budov neshledal.

Na snímcích níže u napojení monstra plnící haly na památkově chráněnou budovu je zcela zřejmé, že se nepočítalo se zachováním těchto památkově chráněných budov. Podle názoru Úřadu veřejného ochránce práv správní orgány (v tomto případě krajské pracoviště NPÚ v Plzni) při povolení této stavby zřejmě vůbec neuvažovaly o regeneraci stávajících památkově chráněných objektů (provozně-výrobního nikoliv lázeňského charakteru), přičemž zcela pominuly nutnost zakomponovat tento nový výrobní objekt do areálu kulturní památky, a to ve prospěch památkově chráněných objektů Mattoniho továrny.

Karl Haybäck uměl sladit čistě technické budovy Mattoniho továrny s architekturou lázeňských domů. Smozřejmě, že v součinosti s investorem Heinrichem Mattonim. Proč podnikatel 19. století, přestože mu šlo také hlavně o prosperitu firmy, dokázal být takto citlivý na rozdíl od KMV? 

4. Jako poslední kulturní památku v majetku KMV uvádíme dům Stallburg
 KMV jej využívají jako nájemní dům, a jeho udržba je na stejné úrovni, jako u staveb, které jsou výše prezentovány. Panu Pasqualovi doporučujeme, aby dům navštívil jako my. Zjistil by, že v domě nefunguje kanalizace, což je čichem patrné, a údajně vše z prasklé kanalizace vytéká do sklepení. Jednomu nájemníkovi zatéká do bytu a nájemníci se mnoho let marně snaží přimět firmu k opravě komínů. Dům celkově chátrá a KMV do domu od doby privatizace neinvestovaly ani korunu. Z nepochopitelných důvodů byla z části domu (bývalé konírny s kašnou na boční stěně) sejmuta památková ochrana. Následně byla ale vrácena. (Poznámka z 25.7.2012: Koncem roku 2011, po silné mediální kritice vyvolané ASORKD, byli nájemníci vystěhováni a poskytnuto jim důstojné bydlení.)

Jaký vzkaz posílá společnost Karlovarské minerální vody veřejnosti a občanům Kyselky tím, že připustí takovou devastaci svého majetku, který je vnímán a ochraňován jako kulturní památky? Co tím sleduje? Na to, aby památky v jejím majetku vypadaly zcela jinak, má společnost jistě dost prostředků a navíc jí to přikazuje zákon o památkové péči. Jen těžko zde obstojí argument pana Pasquala, že památky opravovavat neumí. Heinrich von Mattoni jistě neuměl stavět a tak za zisky z minerálky si najal architekta a stavitele a zanechal nám zde skvostný architektonický soubor. Co zde zatím zanechávají KMV je zřejmé každému. 

Pokud není uvedeno jinak foto: Pavel P. Ries a Martin J. Kadrman

 

Pro zvětšení klikněte na Vámi zvolenou fotografii.

 

« další aktuality z kategorie: Aktuálně

« zpět na seznam aktualit

Komentáře: přidat další

Tomáš Moldrzyk (16.08.2012 18:54)

Dobrý den,tuto snůšku lží,polopravd a nesmyslů si musím dát na FB,protože se v mnoha věcech nejen mýlíte-ale zcela otevřeně lžete.Největší zásluhu na devastaci Kyselky má předlistopadový stát,kterému byla ukradena památková hodnota objektů a nsledně exstarosta Kyselky MVDr.Koždoň.Samozřejmě ruku v ruce s vámi uváděnou doktorkou Koubovou a zástupci kraje.Tyhle účelové žvásty zavánějí vydíráním-"lid" této země si devastuje a rozkrádá památky a pak napadá všecdhny kolem za to,že nelikviduje neřád a hnus,který tento "lid" sám po sobě zanechal.Vaše sdružení je ukázkou zběsilé demagogie a sprostoty,čím se ale čecháčkov v současné době přímo skví...

 

D8 催情剤 (31.12.2015 11:03)

媚薬:http://www.xxkanpo.com/ d10媚薬:http://xn--d10-hl9e441q.xxkanpo.com/ 女性催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/ 威哥王:http://www.xxkanpo.com/product/440.html 紅蜘蛛:http://www.xxkanpo.com/product/43.html 花痴:http://www.xxkanpo.com/product/237.html 三體牛鞭:http://www.xxkanpo.com/product/411.html 三体牛鞭:http://www.xxkanpo.com/product/411.html 巨人倍増:http://www.xxkanpo.com/product/38.html 新一粒神:http://www.xxkanpo.com/product/465.html 蟻王:http://www.xxkanpo.com/product/126.html アリ王:http://www.xxkanpo.com/product/126.html 夜夜堅:http://www.xxkanpo.com/product/33.html 男宝:http://www.xxkanpo.com/product/409.html SEX DROPS:http://www.xxkanpo.com/product/224.html 媚薬カプセル:http://www.xxkanpo.com/Charming/18.html 五便宝:http://www.xxkanpo.com/product/41.html d10媚薬:http://xxkanpo.com/product/366.html 勃動力三體牛鞭:http://www.xxkanpo.com/product/411.html 蟻力神:http://www.xxkanpo.com/product/23.html 狼1号:http://www.xxkanpo.com/product/62.html 狼一号:http://www.xxkanpo.com/product/62.html 蔵八宝:http://www.xxkanpo.com/product/464.html ビグレックス:http://www.xxkanpo.com/product/22.html 壮天根:http://www.xxkanpo.com/product/54.html 紅蜘蛛:http://www.xxkanpo.com/product/43.html 淫インモラル:http://www.xxkanpo.com/product/477.html 三便宝:http://www.xxkanpo.com/product/28.html 美人豹:http://www.xxkanpo.com/product/389.html 催淫カプセル:http://www.xxkanpo.com/product/391.html 縮陰膏:http://www.xxkanpo.com/product/249.html 催情剤:http://www.xxkanpo.com/Charming/17.html 絶對高潮:http://www.xxkanpo.com/product/259.html D8 催情剤:http://www.xxkanpo.com/product/404.html 催情丹:http://www.xxkanpo.com/product/460.html 粉劑媚薬:http://www.xxkanpo.com/Charming/16.html

 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 
 

Zachraňte lázně Kyselka

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR
Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1
e-mail: prezidium@asorkd.cz, web:www.asorkd.cz
IČ: 22 83 87 21