přeskočit k navigaci »

úvod » Aktuality » Aktuálně » Otevřený dopis Asociace Občanskému sdružení Litera

Otevřený dopis Asociace Občanskému sdružení Litera

29.03.2012

zařazeno v kategorii: Aktuálně | autor: ASORKD | komentáře: 16

 

Vážený pane Mandysi,
vážená paní Rychnovská,
vážená poroto výročních knižních cen
Litera,

obracím se na vás z pověření prezidia Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky, a to ve věci vašeho prestižního udílení knižních cen Litera a prosím vás, abyste tomuto dopisu věnovali pozornost, pokud nechcete, aby na udílení výročních knižních cen padl stín znevážení. To by si váženou porotou ocenění literáti rozhodně nezasloužili. Než se dostanu k meritu věci, dovolte mi malý úvod.

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiní
tento zákon: jeden, aby ihned zapomněl,
co dal a druhý, aby nikdy nezapomněl,
že něco dostal.
Seneca

Gaius Cilnius Maecenas byl římský aristo­krat a přítel Octavianův. Proslul svým bo­hatstvím a podporou básníků, od nichž se však očekávala podpora Octavianovy politi­ky. Původ slova mecenáš je tedy jasný, v přeneseném významu pak znamená pod­porovatel umění a věd, prostě příznivec.

Krátce po známých katastrofických povodních, kdy Prahu zalila prý tisíciletá voda, jsem navštívil gastronomické zařízení zvané KFC. Na „proklatě dobré kuře“ mě sem zatáhly moje děti. Návštěvu mi poněkud znechutily dvě vystavené fotografie umístěné pěkně u vchodu, abyste je nemohli přehlédnout. V úhledném rámečku se na nich usmíval jakýsi kompetentní pán, zřejmě z manegementu firmy, stojící před stánkem KFC a držící na prsou zvětšenou ceduli s nepřehlédnutelným sděle­ním, že firma KFC poskytla jistou částku na konto postiženým povodněmi.

Mezi obíráním křidélek jsem se ponořil do mého oblíbeného 19. století a z jeho druhé poloviny, kterou mám nejraději, se mi vynořil obraz největšího českého mecenáše Josefa Hlávky. Představil jsem si, a přiznám se, že ta představa mě značně poba­vila, jak můj oblíbenec na zvětšené fotografii umístěné v prosklené vitríně u vchodu do Národního muzea, tehdejším sídlem České akademie, třímá v rukou, a opírá o svá prsa, velkou ceduli se sdělením, že věnoval na založení České akademie pro vědu slovesnost a umění 200 000 zlatých (v dnešním přepočtu přibližně 40 milionů Kč). Pod tímto sdělením by pak pro úplnost byly kraso­pisně vypsány další rozdané milionové částky. Samozřejmě, naprosto absurdní představa. Ve skutečnosti Josef Hlávka tuto neuvěřitelnou sumu věnoval velmi prostým způsobem, stejně jako potom sumy jiné, totiž tak, jak to bylo vlastní jeho době a všem opravdovým mecenášům. Pražskému místodržiteli baronu Krausovi předal prohlášení, ve kterém sděluje, že ... k oslavě čtyři­cetiletého panování Jeho Veličenstva zamýšlí opatřit sou­kromou cestou prostředky ke zřízení České akademie pro vědu, literaturu a umění… K to­muto účelu nabízí 200 tisíc zl. a zároveň žádá o zachování dárcovy anonymi­ty.

Inu, jiná doba, jiný mrav. Dnešní doba klidně dovolí i bezostyšné připodepisování se k významným jménům či institucím a to jen z toho titulu, že pro podporu toho či onoho někdo dává své peníze. Vznikají mnohdy komická spojení jako třeba 1. česká Gambrinus liga. Nezasvěcený by si mohl myslet, že jde o soutěž v pití piva. Takových příkladů najdeme bezpočet. Tehdy jsem si řekl, že je dobře, že česká kultura se nestala prostitutem reklamy, tak jako to vidíme u sportu, a ono připodepisování zde nefunguje. Lze si jen těžko představit spojení například Česká fernet štok filharmonie, Národní Budweiser divadlo či sponzor­ství herců, kdy by se podepisovali například Miroslav Škoda auto Donutil.

Na rozdíl od motta v úvodu, dnešní obdarovaný nejen že nemá nikdy zapomenout, že něco dostal, ale je mu třeba vtlouci do hlavy komu za to vděčí a ostatním je třeba halasně, a pokud možno ve velké TV show, sdělit, že to byl ten a ten dárce, který dal tolik a tolik! Pan Hlávka nebyl sponzor, ale mecenáš. Jestliže se rozhodl něco nebo někoho svými penězi podpořit, nedělal to pro reklamu, ale na základě svého přesvědčení, že věc nebo jedinec prostě podporu potřebuje nebo si ji zaslouží. Ani ve snu by jej nenapadlo prosazovat, aby jím založená akademie se jmenovala např. Hlávkova česká akademie. Josef Hlávka nepotřeboval dělat reklamu svému jménu, neboť to proslavil svoji stavební a architektonickou činností. A to se dostávám k meritu věci.

Občanské sdružení Litera připustilo to, co se ve světě kultury zatím moc nevidí, aby jméno prestižního udílení knižních cen Litera bylo spojeno s reklamou hlavního sponzora, a to s jeho výrobkem, minerální vodou Magnesia.

Ludvig van Beethoven chtěl kdysi svoji symfonickou skladbu věnovat mladému generálovi Napoleonu Bonapartovi, který ho nadchl, když oslnivými vítězstvími osvobozoval Itálii od Rakušanů. Po korunovaci Napoleona císařem, Beethoven své věnování roztrhal se slovy: „Jaká hanba být Bonapartem a stát se císařem!“

Ano, jaká hanba být Literou a stát se Magnesií literou!

Spojení názvu výrobku Karlovarských minerálních vod (dále jen KMV) s prestižními literárními cenami je z jejich strany pochopitelné – jedná se o reklamu v přímém televizním přenosu, kterou by jinak zaplatily nepoměrně větší sumou, než jakou věnují na toto ocenění. Nevkus takového spojení u minerálkového giganta také nepřekvapuje vzhledem k jejich výzdobě české krajiny obřími orly. U občanského sdružení Litera takové spojení ASORKD považuje za ponížení cen Litery na reklamní produkt, kdy, a to v literárním světě považujeme za obzvláště závažné, je zde nedomyšleno, jaké úvahové peripetie toto spojení může přinášet. Svět literatury by neměl být tupý k reklamě, jako běžný konzument. Asi by v nás vzbudilo velmi pobavený úsměv spojení (ať zůstaneme u nápojů), Kofola Litera či Becherovka Litera apod. Stejné je to s Magnesií, akorát že tento vzletný název většinu lidí tak nezarazí. Na webových stránkách OS Litera je v záložce Partneři, jako hlavní partner uvedena Magnesia! Vedle výše popsaného se navíc ještě jedná o klam. Minerální voda Magnesia samozřejmě není partnerem Litery, ani jim být nemůže, tím jsou KMV a.s. To že se skrývají za značku svého výrobku je, jak jsme si uvedli výše, v reklamním světě, a to především ve sportu, obvyklé. V kulturním světě je třeba volit, pro oklamání poněkud citlivější komunity, sofistikovanější postupy. U Litery se to povedlo stejně tak, jako u Thálie či Českého lva. U posledních dvou jmenovaných cen zatím ještě ne s proniknutím názvu výrobku do názvu ceny. Petr Vachler režisér a producent prestižního filmového ocení, předvedl v závěru přímého přenosu udílení Českého lva, spolu s Lucií Bílou, tak nechutnou devótnost vůči generálnímu partnerovi, zastoupenému zde generálním ředitelem a majoritním vlastníkem KMV Alessandrem Pasqualem, že v tomto ohledu nic není nemožné. Jistě by se panu Pasqualovi líbilo přejmenování zmíněných cen např. na Magnesia Thálie či Český lev Mattoni. Ostatně u Českého slavíka toto absurdní a venkoncem komické spojení již pár let existuje.

Skrývání se KMV za svůj výrobek je pro tuto společnost dnes ještě vítanější a pro Literu spojení její ceny s tímto partnerem deklasující. KMV byly totiž pokutovány za to, jak se chovají k nemovitým památkám v jejich vlastnictví v místě těžby jejich vlajkové lodi a to minerálky Mattoni. Za devastaci památek v Kyselce na Karlovarsku, dostaly od Odboru státní památkové péče při karlovarském Magistrátu pokutu 1 800 000 Kč. Proti tomuto rozhodnutí se odvolaly ke Krajskému úřadu, který rozhodnutí a výši pokuty před několika dny potvrdil  viz ZDE.

„Beru-li něco z této země, musím do ní také něco dávat.“ To bylo krédo kultivovaného podnikatelského génia Heinricha von Mattoniho (1830 – 1910). A nebylo to jen líbivé heslo. Heinrich Mattoni podle něho také ve svém podnikání konal.

V Kyselce u Karlových Varů narazil na zlatou žílu minerální vody, kterou proslavil perfektním marketingem a vývozem do celého světa, pod značkou Mattoni Giesshübl-Puchstein. Velmi na této těžbě a vývozu zbohatl a do místa - ze země odkud něco bral - to začal vracet. V Kyselce vybudoval malebné lázně, které se staly světově proslulými. Nechoval se zde však jako sponzor, ale jako typický mecenáš. Lázeňský provoz malých lázní nebyl vždy výdělečný a tak jej dotoval právě z těžby minerální vody.

Po roce 1989 se v privatizaci tehdejší Klausova vláda rozhodla, že my bychom si své vlastní přírodní bohatství neuměli těžit, a tak stáčírna byla zprvu pronajata a pak prodána společnosti KMV, jejímž generálním ředitelem a zároveň majoritním vlastníkem je dnes Alessandro Pasquale. Tomu vybudované minerálkové impérium předal jeho otec Antonio. Otec a syn Pasquale se, co do obchodní zdatnosti, Heinrichu Mattonimu rozhodně vyrovnají, ba ho i předčili. Dnes těží cca 80% minerálních vod v České republice! K tomuto úspěchu jim ve velké míře pomohla, a pomáhá, jejich vlajková loď - světoznámá značka Mattoni. Mecenášství je však pro ně zřejmě neznámý pojem. To, co okamžitě nevydělává či nenese reklamu, je nezajímavé. Dílo Heinricha Mattoniho v Kyselce je nechává naprosto lhostejnými a kulturní památky v jejich vlastnictví se dostaly do takového stavu, že některé zanikly a dalším hrozí stejný osud. V jak hrůzném stavu jsou architektonicky cenné a památkově chráněné nemovitosti ve vlastnictví KMV, můžete vidět ZDE.

Velká část bývalých lázní patří firmě C.T.S. Duo (dnes přejmenované na RIS - realitní investiční společnost), která s KMV úzce spolupracuje a prodala jim všechny pozemky kolem svých památkově chráněných budov (včetně přístupových cest). KMV si tak zajistily přístup k nejcennějším pramenům na území bývalých lázní. S jakou kulturností společnost KMV zkrášluje prostředí obce Kyselka na svých pozemcích, se můžete podívat ZDE.

ASORKD tedy apeluje na  Občanské sdružení Litera, aby zvážilo, zda jim stojí za to přijímat od těchto kulturních ignorantů pár drobných k ocenění literárních děl.

Poněkud expresivně, ale jinak výstižně, komentoval tuto situaci John Bok ve svém článku Není Mattoni jako Mattoni: „Přijímat dary a ceny od takovýchto barbarů jednoznačně snižuje samu kvalitu obdarovaného či ceněného díla.
Skloňuje li se dnes ve všech možných pádech slovo korupce, ptám se jak označit jednání, které evidentně nemá přímé znaky korupce ale co pod rouškou donátorství skrývá vlastní barbarství dárce a odvádí pozornost veřejnosti od toho, jak kořistník proměňuje dar země, tj, pramenitou vodu ve vlastní zisk a  „velkoryse“, opět se ziskem, tentokrát společenským, rozdává finanční šušně.
To, že zmíněná skutečnost nechává popíky v klidu, mě jaksi nepřekvapuje, vždyť za totáče si také nevšímali důsledků bolševikého barbarství. Ba naopak, žili dle hesla, koho chleba jíš, toho sračky zpívej. Mrzí mne však, že lidé, kteří proti aroganci moci v době totality brojili, byli diskriminovaní a nebáli se nést svojí kůži na trh, se nechají dnes koupit pár šušněmi jen proto, že jím dělá dobře, být veřejně oceněný.“

                                                Celý článek si můžete přečíst ZDE.

ASORKD je přesvědčena, že pokud ještě před vyhlášením cen Litery nenajde vaše sdružení sílu odmítnout dar Karlovarských minerálních vod, že někdo z oceněných najde v přímém přenosu způsob, jak své ocenění nesnižovat spojením s takovým partnerem a upozorní ho na to, že vlastnictví zavazuje,  jako se to stalo u Českého lva - viz ZDE. 

Vážený pane Mandysi, vážená paní Rychnovská, vážená poroto výročních knižních cen Litera, velmi Vám doporučujeme projít si tyto odkazy, abyste se více seznámili s problematikou lázní Kyselka:

Petr Lněnička - Umírající lázně Kyselka
Olga Sommerová, Ladislav Gerendáš a další - hovoří ve videospotech o Mattoniho lázních Kyselka
Petr Šindelář – Mattoni pije Korunní
Josef Psohlavec a Pavel P. Ries – Mattoni už není:

S přáním hezkého dne

za ASORKD:
Pavel P. Ries
prezident Asociace

 

Pro zvětšení klikněte na Vámi zvolenou fotografii.

 

Soubory ke stažení

Dopis pro OS Litera (115.86 KB, pdf)

 
 

« další aktuality z kategorie: Aktuálně

« zpět na seznam aktualit

Komentáře: přidat další

Pavel Khail (30.03.2012 08:28)

OS Litera se samo zařadilo do tohoto panoptika, doufám, že se jim tam bude líbit.

 

Aleš Johanovský (30.03.2012 09:08)

A minulý weekend se předávaly herecké ceny Magnesia Thalie ;-)

 

Martin Barták (30.03.2012 09:44)

Dnes jsem trochu pátral jak se vlastně Pasquale stal akcionářem KVM a s hrůzou jsem zjistil, že mu novým zákonem pomohl i stát viz Squeeze out, tak už chápu proč je stát tak laxní k nápravě škod v Kyselce....

 

Zdenek (30.03.2012 11:07)

Napište a zeptejte se jednotlivých nominovaných autorů na jejich názor na Kyselku. Ať se vyjádří a pošlou vzkaz organizátorům Litery a tomu pánovi na P (nechce se mi to jméno hledat a kopírovat). Zda je pro ně důležitější jejich vlastní ješitnost a cena, kterou můžou dostat, nebo kultura jako taková... ;-)

 

Alena Abbrentová (30.03.2012 11:08)

Vláda, která prodá prameny pitné vody cizině, se dopouští zločinu....Pitné vody je méně než nafty...

 

Jiri1 (30.03.2012 12:23)

Jsem velmi zvědav, zda se mezi našimi literáty najde alespoň jeden s rovnou páteří podobně jako u filmových cen.

 

Arnošt Roman (30.03.2012 12:25)

Doufám, že se mezi nominovanými na cenu Litera najde někdo, kdo jim cenu Litera Magnesia hodí tak říkajíc na hlavu. Již velmi dlouho považuji většinu našich, tak zvaných umělců za děvky prodejné. Podepisovali Antichartu, a podepíší cokoliv, jen když z toho budou mít profit. Pasquale a jemu podobní to dobře ví.

 

Ivan Kasalický (30.03.2012 13:02)

S textem dopisu souhlasím v plném rozsahu. Pokud jde o ty zrůdné názvy akcí spojené se jménem hlavního sponzora, je to opravdu strašné, ale v jednom případě bych to nařídil jako povinné, a to u politických stran. Aspoň by se ukázalo, za čí zájmy pak v parlamentu bojují. V současné podobě to není jasné, protože povinný přehled sponzorů se neuveřeňuje, nebo je ho nutné náročně hledat a stejně se to různě maskuje. Taková "ABL Věci veřejné" je všem sice jasná, ale u těch ostatních to nijak zjevné není. A protože stále platí ono "koho chleba jíš, toho píseň zpívej!", bylo by jen dobře v tom mít trochu jasno. Třeba bychom pak o volbách mohli vybírat mezi Mattoni ODS a Magnezia ČSSD a Aquila KSČM.

 

Joska (30.03.2012 23:11)

Já si myslím že Ty naši umělci už se třesou na ten honorář od p. Pasgala a co se děje s Kyselkou je nezajímá!!!

 

Marcela Dieneltová (31.03.2012 12:44)

Moc dobře napsáno! Jen houšť a větší kapky 8-) Nejstrašnější v téhle zemi je fakt, že "Capo di tutti Capi sedí na kopci nejvyšším!

 

Martin Kubík (31.03.2012 21:38)

V době,kdy území tohoto státu bylo monarchií byli Italové nejlepší stavitelé a to jak paláců tak železnic.Nyní italští vlastníci nemovitostí je uvádějí do stavu ruin a já se jim nedivím,když naše skvělá demokracie jim to beztrestně umožňuje a ještě jim tleskají naši kulturní elity,které již zahodili mozky..

 

Jáchym Čoček (02.05.2012 19:42)

Mezi pitnou a minerální vodou je, paní Abbrentová, přeci jen trochu rozdíl.

 

ori pana Josku (20.01.2014 10:21)

Víte co je nejvtipnější? "Ti vaši umělci" dostanou obvykle jen diplom. (Něco získá jen nositel hlavní ceny, ostatní dělají Magnesii reklamu zdarma, za pár chlebíčků.)

 

ori pana Josku (20.01.2014 10:47)

Víte co je nejvtipnější? "Ti vaši umělci" dostanou obvykle jen diplom. (Něco získá jen nositel hlavní ceny, ostatní dělají Magnesii reklamu zdarma, za pár chlebíčků.)

 

狼1号 (31.12.2015 10:48)

催淫カプセル:http://www.okkanpo.com/Product/245.html ok漢方:http://www.okkanpo.com/ アフリカ超人:http://www.okkanpo.com/Product/571.html 街頭覇王睾丸素カプセル:http://www.okkanpo.com/Product/652.html 徳国公牛:http://www.okkanpo.com/Product/657.html 壮根精華素:http://www.okkanpo.com/Product/336.html 壮根精華素 6錠入り:http://www.okkanpo.com/Product/158.html 超強 黒倍王:http://www.okkanpo.com/Product/187.html リドスプレー :http://www.okkanpo.com/Product/155.html 精力剤:http://www.okkanpo.com/catalog/energy.html 漢方薬:http://www.okkanpo.com/catalog/kanpou.html 中絶-避妊薬:http://www.okkanpo.com/catalog/hininn.html 紅蜘蛛:http://www.okkanpo.com/product/167.html 威哥王:http://www.okkanpo.com/product/8.html 三體牛鞭:http://www.okkanpo.com/product/437.html V26:http://www.okkanpo.com/product/324.html 勃起促進:http://www.okkanpo.com/catalog/penis-erectile.html 五便宝:http://www.okkanpo.com/product/222.html 天天素:http://www.okkanpo.com/product/360.html 淫インモラル:http://www.okkanpo.com/Product/495.html インモラル:http://www.okkanpo.com/Product/477.html 蔵八宝:http://www.okkanpo.com/Product/445.html 新一粒神:http://www.okkanpo.com/product/444.html SEX DROPS:http://www.okkanpo.com/product/88.html 女性用媚薬:http://www.okkanpo.com/catalog/Aphrodisiac.html 女用媚薬:http://www.okkanpo.com/catalog/Aphrodisiac.html RU486:http://www.okkanpo.com/Product/398.html 三体牛鞭:http://www.okkanpo.com/product/437.html 妖姫:http://www.okkanpo.com/Product/479.html D5原液:http://www.okkanpo.com/product/63.html 三體牛鞭:http://www.okkanpo.com/product/437.html 三便宝:http://www.okkanpo.com/Product/395.html セックスドロップ:http://www.okkanpo.com/product/277.html 曲美:http://www.okkanpo.com/product/371.html 精力剤:http://www.okkanpo.com/catalog/energy.html 中絶薬:http://www.okkanpo.com/catalog/Interruption.html 滋養強壮:http://www.okkanpo.com/catalog/Nutrition.html ペニス増大:http://www.okkanpo.com/catalog/Penis-increase.html プロコミルスプレー:http://www.okkanpo.com/product/191.html 蟻力神:http://www.okkanpo.com/product/159.html 巨人倍増:http://www.okkanpo.com/product/133.html 絶對高潮:http://www.okkanpo.com/product/245.html リドスプレー:http://www.okkanpo.com/product/155.html 紅蜘蛛:http://www.okkanpo.com/product/167.html 狼1号:http://www.okkanpo.com/Product/99.html 三鞭粒:http://www.okkanpo.com/product/436.html 狼1号:http://www.okkanpo.com/Product/99.html 男宝:http://www.okkanpo.com/Product/237.html 夜夜堅:http://www.okkanpo.com/Product/35.html 壮天根:http://www.okkanpo.com/Product/194.html

 

紅蜘蛛 (31.12.2015 11:17)

巨人倍増:http://www.chinakanpo.com/product/jrbz.html 五便宝:http://www.chinakanpo.com/product/wubianbao.html 狼一号:http://www.chinakanpo.com/product/langyihao.html 狼1号:http://www.chinakanpo.com/product/langyihao.html 威哥王:http://www.chinakanpo.com/product/weigwang.html 妖姫:http://www.chinakanpo.com/product/yahoji3.html 威哥王:http://www.威哥王通販.com/ 威哥王:http://www.威哥王通販.net/ 紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/ 紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/ 妖姫:http://www.妖姫.net/ 妖姫:http://www.妖姫.com/ 三便宝:http://www.三便宝.com/ 三便宝:http://www.三便宝.net/ 花痴:http://www.花痴.net/ RU486:http://www.中絶薬.com/ 淫インモラル:http://www.immoralsale.com/ インモラル:http://www.immoralsale.com/ 狼一号:http://www.狼一号.com/ 狼1号:http://www.狼一号.com/ 淫インモラル:http://www.immoralsale.com/ 巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/ 狼一号:http://www.xn--4gq48lvu4a.com/ 紅蜘蛛:http://www.chinakanpo.com/product/hzhzyd.html 花痴:http://www.chinakanpo.com/product/huachi.html 三体牛鞭:http://www.chinakanpo.com/product/santiniubian.html 三體牛鞭:http://www.chinakanpo.com/product/stnb.html 蟻力神:http://www.chinakanpo.com/product/irishinhachi.html 男宝:http://www.chinakanpo.com/product/nanbao.html 新一粒神:http://www.chinakanpo.com/product/product/xyls.html 夜夜堅:http://www.chinakanpo.com/product/yyj.html 黒倍王:http://www.chinakanpo.com/product/heibeiwang.html 淫インモラル:http://www.chinakanpo.com/product/immoral.html RU486:http://www.chinakanpo.com/product/zjyrubjzz.html RU486中絶薬:http://www.中絶薬.com/ 中絶薬RU486:http://www.中絶薬.com/ RU486激安:http://www.中絶薬.com/ ru486 通販:http://www.中絶薬.com/ 妖姫 媚薬:http://www.妖姫.com/ 妖姫 販売:http://www.妖姫.com/ 妖姫 通販:http://www.妖姫.com/ 妖姫 効果:http://www.妖姫.com/ 妖姫 媚薬:http://www.妖姫.net/ 妖姫 販売:http://www.妖姫.net/ 妖姫 通販:http://www.妖姫.net/ 妖姫 効果:http://www.妖姫.net/ 粉剤媚薬:http://www.chinakanpo.com/product/cangyf.html V26:http://www.chinakanpo.com/product/sxjf.html 碧生源:http://www.chinakanpo.com/product/bishengyuan.html 中絶薬:http://www.chinakanpo.com/product/zjyrubjzz.html 曲美:http://www.chinakanpo.com/product/qumei.html 催淫薬:http://www.chinakanpo.com/catalog/63.html 勃起促進:http://www.chinakanpo.com/catalog/16.html 媚薬:http://www.女性用媚薬.com/ 勃起促進:http://www.chinakanpo.com/catalog/16.html 中絶薬:http://www.chinakanpo.com/catalog/25.html 曲美:http://www.chinakanpo.com/catalog/25.html 媚薬:http://www.chinakanpo.com/catalog/60.html 催淫薬:http://www.chinakanpo.com/catalog/63.html D10媚薬:http://www.chinakanpo.com/product/meiyao.html 蔵八宝:http://www.chinakanpo.com/product/zbb.html 壮天根:http://www.chinakanpo.com/product/ztg.html 魔根:http://www.chinakanpo.com/product/mgjzc.html FLY D5:http://www.chinakanpo.com/product/cys.html 蒼蝿水:http://www.chinakanpo.com/product/cangyshui.html 片仔廣:http://www.chinakanpo.com/product/pzhnhjdp.html 消渇丸:http://www.chinakanpo.com/product/xiaokewan.html 天天素:http://www.chinakanpo.com/product/tts.html 韓国痩身一号:http://www.chinakanpo.com/product/hgssyhmtx.html

 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 
 

Zachraňte lázně Kyselka

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR
Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1
e-mail: prezidium@asorkd.cz, web:www.asorkd.cz
IČ: 22 83 87 21