přeskočit k navigaci »

úvod » Aktuality » Aktuálně » Proveďte kontrolu činnosti magistrátních památkářů a Vladimíra Lažanského, žádá ASORKD

Proveďte kontrolu činnosti magistrátních památkářů a Vladimíra Lažanského, žádá ASORKD

31.07.2015

zařazeno v kategorii: Aktuálně | autor: ASORKD | komentáře: 8

 

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD) se včera obrátila na Památkovou inspekci Ministerstva kultury ČR s podnětem na provedení kontroly vlastníka nemovitých kulturních památek nacházejících se v areálu lázní Kyselka.

http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/administrace/soubory_clanky/1438337398_cz_lazne_kyselka___podnet_pamatkove_inspekci___30072015.pdf

´Z Jindřichova dvora byla vlastníkem před více jak rokem odstraněna nefunkční střecha a nebyla dodnes žádným provizorním řešením nahrazena. Objekt je tak dán na pospas počasí. A to i zimnímu. Mattoniho vila není nijak proti povětrnostním vlivům chráněna. Do objektu volně zatéká. Levé křídlo lázeňské restaurace je bez střechy. Do pravé části Vilemínky také volně zatéká. A to i přesto, že předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka již druhým rokem ujišťuje veřejnost, že na Vilemínku zpět umístí kopii kupole, která se dovnitř budovy zřítila někdy v roce 2006. Není zde ani kupole, ani provizorní střecha. Na místo toho vlastník na věži obnovuje štukovou vápennou omítku. Levé křídlo Ottovy kolonády není chráněno proti povětrnostním vlivům,´ stojí v podnětu nejvyššímu inspekčnímu orgánu MKČR.

„Jak je zřejmé z veřejných vyjádření pana Lažanského, za více jak dva roky vlastnictví jeho společnost provedla odstranění náletových dřevin v lázeňském parku, z objektů vyklidili sutiny a znovuobnovili funkčnost odvodňovacích systémů. Avšak samotnou degradaci památkově chráněných budov i přes dostatek vlastních financí nijak nezastavili,“ upozorňuje prezident ASORKD Pavel P. Ries.

V roce 2012 úředníci nařídili zabezpečení budov, dnes k tomu není důvod

Dne 21.6.2012 naše asociace podala k odboru památkové péče Města Karlovy Vary tři podněty k nařízení zabezpečení objektů a to s odvoláním na § 10 zákona č. 20/1987 Sb. Jednalo se o Jindřichův dvůr (č.p.73), Švýcarský dvůr (č.p. 37) a Vilemínku (č.p. 47).

Detaily zde:

http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/cz/aktuality/bily-kun-mattonky-se-odvolal-proti-narizeni-zabezpeceni-pamatek-v-kyselce-zastresit-je-tak-bude-muset-o-p-s-lazne-kyselka-227

 

Dne 25.7.2012 jsme byli OPP MMKV vyrozuměni, že z moci úřední bylo 26.6.2012 zahájeno správní řízení a v této souvislosti s rozhodnutím o uložení opatření bylo MMKV požádáno o.p. NPÚ v Lokti o vypracování odborného vyjádření. Dne 8.11.2012, po seznámení vlastníka (tehdy RIS Revitalizační investiční společnost, s.r.o.) se spisovým materiálem, bylo MMKV vlastníkem oznámeno, že byla založena obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka, do které vložil celý svůj nemovitý majetek. Dne 13.12.2012 OPP MMKV vydal rozhodnutí o uložení prací podle § 10 odst. 1 zákona 20/1987 Sb.

http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/administrace/soubory_clanky/1438339630_cz_podnety_mmkv_k_narizeni_praci_a_zprava_o_zahajeni_rizeni_z_roku_2012.pdf

 

Rozhodnutí však nenabylo právní moci, protože vlastník se proti rozhodnutí odvolal. Lhůta pro vydání rozhodnutí nebyla OPP MMKV dodržena, což OPP zdůvodňoval celou řadou ústních konzultací a místních šetření. Odbor Stavební úřad Krajského úřadu Karlovarské kraje spatřoval v předmětném řízení OPP MMKV průtahy. Konstatoval to až po upozornění ASORKD na nečinnost odboru, který vede Antonín Haidlmaier.

http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/administrace/soubory_clanky/1438339958_cz_vyjadreni_stavebniho_uradu_kv_kraje_k_necinnosti_mmkv_ze_dne_5_2_2013.pdf

Protože se technický stav budov po dobu vlastnictví o.p.s. Lázně Kyselka nijak nezměnil, ASORKD se znovu  dne 1.7.2015 obrátila na OPP MMKV s podnětem na nařízení prací a to konkrétně Jindřichova dvora, Mattoniho vily, Ottovy kolonády, lázeňské restaurace a Vilemínky.

„Kde byly byť zbytky střech, není tam dnes nic. Považujeme za správný postup odstranit narušené či nefunkční konstrukce, považujeme však za hodné trestu, když tyto nefunkční konstrukce nejsou ničím nahrazeny a do objektu volně zatéká,“ říká viceprezident ASORKD Martin J. Kadrman  

Dne 23.7.2015 jsme od OPP MMKV obdrželi vyjádření, ve kterém jsme byli vyrozuměni, že v případě:

-          Ottova pavilonu „jsou hodnotné konstrukce dostatečně zabezpečeny proti další devastaci“

-          Mattoniho vily „konstrukce jsou buď provizorně zakryty pomocí plachet, popřípadě u některých z nich jsou konstrukce ochráněny vrchními vrstvami již dříve narušeného zdiva“

-          Bývalé lázeňské jídelny „k degradaci hodnotných konstrukcí a prvků nedochází“

-          Vilemínky „dochází k rozsáhlé obnově části tzv. věže, kde se připravuje koruna zdiva k osazení nového krovu zřícené kopule“

-          Jindřichova dvora „nosné zdivo, které zbylo je zabezpečeno proti povětrnostním vlivům plachtami, které jsou vf případě poškození opravovány“

 

OPP konstatoval, že naše podněty jsou bezpředmětné a nebude zahajovat správní řízení.

http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/administrace/soubory_clanky/1438338664_cz_vyjadreni_kv_magistratu_k_podnetu_narizeni_praci_ze_dne_23_7_2015.pdf

 

Vzhledem k současnému technickému stavu výše uvedených památek, jenž jsme doložili fotodokumentací pořízenou dne 29.7.2015 jsme přesvědčeni, že vlastník neplní povinnosti uložené mu zákonem.

Proveďte kontrolu činnosti magistrátních památkářů

ASORKD dále Památkovou inspekci MKČR požádala o provedení kontroly nad dodržováním památkového zákona ze strany odboru památkové péče MMKV. Dle vlastního vyjádření OPP provádí pravidelné kontrolní dny. Jak je možné, že za celé dva roky si orgán státní památkové péče nevšiml, že zmíněné objekty nemají část střechy, interiéry objektů jsou vystaveny střídání počasí po dobu celého roku včetně zimy a nevyzval vlastníka k provedení byť jen provizorního zastřešení? Proč vlastníkovi památkáři zastřešení dosud nenařídili? Stav objektů Jindřichova dvora, Švýcarského dvora a Vilemínky se za poslední tři roky nezlepšil, ba naopak.

Martin J. Kadrman k podnětu na provedení kontroly činnosti karlovarských památkářů dodává: „Jak je možné, že před třemi let OPP MMKV posoudil stav zmíněných objektů za natolik fatální, že vlastníkovi nařídil zabezpečovací práce a nyní po třech letech je dle jeho názoru stav zastřešení uspokojující, přičemž, znovu opakuji, do objektů nerušeně několik let zatéká vinou neexistence byť provizorní střešní krytiny?“

O obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka

Stávající vlastník, obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka, je vlastníkem areálu od 6.2.2013. Společnost byla založena Karlovarskými minerálními vodami a.s., původním vlastníkem lázní společností RIS Revitalizační investiční společnost, s.r.o., obcí Kyselka, městem Karlovy Vary a Vladimírem Lažanským. Do o.p.s. byly vloženy pouze budovy bez pozemků, před převodem na o.p.s. pozemky převedl původní vlastník na Karlovarské minerální vody. Původní vlastník je členem představenstva Italsko-české smíšené obchodní a průmyslové komory jíž předsedá don Antonio Pasquale a místopředsedou je don Alessandro Pasquale. Všem zakladatelům o.p.s. bylo známo, v jakém stavebně-technickém stavu objekty jsou. Jeden ze zakladatelů, Karlovarské minerální vody, a.s. do o.p.s Lázně Kyselka vložily dar ve výši 20 000 000 korun. Ředitelem společnosti se stal bývalý náměstek ředitele o.ú.p. NPÚ v Lokti Miroslav Perout. Ten měl po dobu svého působení v NPÚ na starost dohled nad činností vlastníka lázní Kyselka.

 

 

Pro zvětšení klikněte na Vámi zvolenou fotografii.

 

Soubory ke stažení

 
 

« další aktuality z kategorie: Aktuálně

« zpět na seznam aktualit

 
 

Zachraňte lázně Kyselka

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR
Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1
e-mail: prezidium@asorkd.cz, web:www.asorkd.cz
IČ: 22 83 87 21