přeskočit k navigaci »

úvod » Aktuality » Aktuálně » Vzkaz obci Kyselka: povolte nám Velejuch tak, jak jsou na něj lidé zvyklí

Vzkaz obci Kyselka: povolte nám Velejuch tak, jak jsou na něj lidé zvyklí

22.04.2014

zařazeno v kategorii: Aktuálně | autor: ASORKD | komentáře: 9

 

Poté, co jsme oznámili neúspěšné jednání s obcí Kyselka, týkající se pořádání třetího ročníku Otevírání lázeňské sezóny v Kyselce – Kysibelský velejuch, kontaktovalo nás na stopadesát příznivců, kteří nás vyzvali nevzdat úsilí uspořádat tuto dnes již tradiční akci.

http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/cz/aktuality/rusime-letosni-otevirani-lazenske-sezony-v-kyselce-281

„Proto jsme dnes panu starostu Aleši Labíkovi zaslali dopis, ve kterém jsme vyjádřili touhu i letos Velejuch uspořádat. Požádali jsme jej, aby nám sdělil náhradní termín, ve kterém by se akce mohla uskutečnit a to v rozsahu, ve kterém nám jej obec umožnila pořádat i v minulých letech, tedy včetně pronájmu budovy Picího pavilonu – dnešního kina,“ říká prezident památkové asociace ASORKD Pavel Přemysl Ries.

Otevírání lázeňské sezóny asociace ASORKD poprvé uspořádala v květnu 2012. Akce už od počátku přitáhla zájem stovek lidí, kteří se mezi lázeňskými domy promenádovali v dobových kostýmech, vítali zakladatele lázní Heinricha von Mattoniho (1830-1910) a vzdávali hold jeho celoživotnímu dílu, které po sobě v Kyselce zanechal.

Některé z budov v lázních Kyselka vlastní obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka, kterou v roce 2013 založily Karlovarské minerální vody, a.s. Lázeňské pozemky včetně Mattoniho vodopádu a parku však o.p.s. nevlastní, zůstaly v majetku firmy Mattoni.

 

Pro zvětšení klikněte na Vámi zvolenou fotografii.

 

Soubory ke stažení

 
 

« další aktuality z kategorie: Aktuálně

« zpět na seznam aktualit

Komentáře: přidat další

občan obce Kyselka (22.04.2014 15:49)

Já se domnívám,že ASORKD obci Kyselka něco dluží: http://www.obeckyselka.cz/ASORKD_tiskov%20zpr%C3%A1va_na%20web_18042014.pdf

 

ASORKD (22.04.2014 17:12)

Zde si můžete pane "občane obce Kyselka" přečíst naši reakci: http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/cz/aktuality/omluvte-se-urednici-zada-starosta-labik-282

 

Pavel Šimeček (23.04.2014 07:41)

V lednu mi přítelkyně slíbila, že se mnou na Velejuch pojede. Jak jsem v diskusi u článku iDnes.cz napsal, je škoda, že KMV toto zablokovali.

 

Vráťa Malý (23.04.2014 18:29)

Fakt kroutím nad tím starostou hlavu. Taková ostuda. Vzchopte se a začněte se chovat jako starosta a ne jako Packalův vazal.

 

Jiří Požár (24.04.2014 00:47)

Dobrý den. Chtěl bych vám jen popřát úspěch s vaší žádostí i s dalšími aktivitami okolo lázní Kyselka. Rád bych se Velejuchu také zúčastnil. Léčil jsem se v Kyselce jako dítě, kdy už taky nebyla v nejlepším stavu, ale pořád tam bylo hezky. To jak Kyselka dopadla je opravdu ostuda.

 

Luboš Renka (24.04.2014 09:55)

Dobrý den, i já vám přeji úspěch při uspořádání velejuchu.Je mi naprosto nepochopitelné, že se tu potlačuje iniciativa, která by mohla opět o kousek dál popostrčit Kyselku ven ze srabu a uvést ji do stavu, který odpovídá její historii a tradicím. Co je to za starostu, který se nebere a nedýchá za svou obec, která chce žít stejně důstojně jako jiné obce, které na rozdíl od ní neměly takovou smůlu na počínání úředníků a podnikatelů!!!!! Kyselku je třeba vzkřísit a uvést do pořádku a ne ji nechat zchátrat! Cožpak turistický ruch nepřinese obci další peníze na rozvoj???

 

Krištofek (24.04.2014 22:52)

Abych pochopil občana obce Kyselka, napsal jsem si - Rychlá fakta -. Zastupitelstvo obce Kyselka rozhodlo poskytnout prostory budovy kina v termínu 24.5.2014 společnosti KMV a.s.“. Tedy společnosti, která je v nepřetržitém sporu s památkovou asociací ASORKD. A zrovna k datu 24.5.2014. Datu, ve kterém hodlala památková asociace ASORKD, uspořádat Otevírání lázeňské sezóny- Kysibelským velejuchem již po třetí. Řekl jsem si - Ale jistě to bude jen velkááá nááhoda a pan starosta nemůže za změnu názoru ředitele firmy Mattoni don Alessandro Pasquale, který dříve tuto akci považoval za šaškárnu. A bude to jistě jen další velkáá nááhoda, že ten kdo měl úspěch a požádal v čas a první, bude možná druhý. Ale chápejte to všichni. Firma Mattoni je tak velká a zastupitelé obce v čele s panem starostou, jsou tak malí. Zůstává jen otázka, co přinese toto jistě docela nááhodné rozhodntí, panu starostovi, zastupitelstvu a co ne-přinese lidem, které mají lidé v zastupitelstvu obce Kyselka, zastupovat. Pozor pro ty nechápající - Taky by nááhodou zastupitelstvo obce Kyselka mohlo zapomenout, projednat, náhradní termín Otevírání lázeňské sezóny- Kysibelským velejuchem. Nebo určit termín na podzimní nečas. Tak mějte přece pochopení. Jsou velcí a malí a zbytek je jen náhoda.

 

Kyselka (15.05.2014 11:02)

Nejdříve doporučení: Pokud máte zájem si tento článek dočíst dokonce, doporučujeme Vám si ho nejdříve vytisknout, každou chvíli bude po našich zkušenostech, adminem smazán, poněvadž společnost ASORKD nepřipustí, aby se veřejnost seznámila s celou „kauzou“ tak, jak to skutečně bylo ! Pokud si tento článek nestihnete ani vytisknout, navštivte oficiální stránky Kyselky www.obeckyselka.cz , kde je článek zveřejněn v původní podobě ! Pravdu o Velejuchu se dočtete na www.obeckyselka.cz PROSÍM NEMAZAT !!! PROSÍM NEMAZAT !!! PROSÍM NEMAZAT !!! NEMAZAT !!! NEMAZAT !!! NEMAZAT !!! NEMAZAT !!! pravda o Velujuchu 2014 http://www.obeckyselka.cz/pravda_o_velejuchu_Kyselka_2014.pdf Společnost ASORKD nikdy k pořádání VELEJUCHU prostory sálu kina neměla, vždy zde Obec promítala svůj dobový film o Kyselce z roku 1928 ! Pravda o Velejuchu Několik dní před napsáním tohotočlánku Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictvíČR (ASORKD) oznámila,že v předem avizovaném termínu 24. května 2014 nebude pořádat happeningovou akci s názvem Velejuch. Obvinila Karlov arské minerální vody, a.s. (KMV) a obec Kyselka, že t o to zrušení zavinili. Informace šířené internetem i některými médii je vhodné uvést na pravou míru bez ideologického patosu, z něhož odkapává zloba, závist a zášť, což je tak typické pro všechna sdělení z pera ASORKD. Jižv loňském roce se KMV připojil y k happeningu Velejuch a kromězvýraznění zóny konání se připojili i s nabídkou minerální vody Mattoni pro účastníky, která byla rozdávána sympatickými hosteskami. Logická symbióza nijak nenarušila průběh akce, naopak ji zjevněprospěla a koneckoncůsamotnými organizátory byla oceněna. „Velmi nás těší, že naši akci Mattonka podpořila a pomohla nám s vítáním lázeňských hostů. Zejména viditelné uvítací bannery na mostu pomohly našim návštěvníkům v orientaci, kudy se dostat na parkoviště.Byla to vzorová spolupráce. Věříme,že i příští rok nás Mattonka podpoří .“,uvedl Martin Kadrman, viceprezident ASOR K D. Dlužno dodat,že prostory obecního kina nebyly pro průběh akce využívány. V letošním roce bylo pořádání Velejuchu oznámeno na 24. května. Na osobním jednání na obci Kyselka na konci měsíce března bylo zástupci ASORKD pan u Gerendášovi na jeho výslovný dotaz sděleno, že KMV se opět k setkání lidí, kteří mají zájem o Kyselku připojí. Vzhledem k tomu, že KMV pořizovaly a pořizují z průběhu rekonstrukce svých objektůzáznamy zpracované dočasosběrného dokumentu, požádaly o poskytnutí prostoru obecního kina k promítání těchto krátkých filmů o rekonstrukci Stallburgu a Löschnera. Zastupitelstvo obce Kyselka na své m zasedání 7. 4. 2014 přijalo usnesení,že prostor parku u kina bezplatněposkytne ASOR K D k pořádání jejich dosud neupřesněného programu, prostor kina pak bude poskytnut KMV k promítáníčasosběrného dokumentu o rekonstrukci objektůStallburg a Löschner, kt erý by byl prostřídáván s pásmy pohádek pro děti. Tato informace byla písemně sdělena jak KMV, tak samozřejmě i ASORKD. Následná reakce ASORKD byla,že bez kina nelze akci uskutečnit. Argumenty obnášely potřebušaten pro vystupující umělce, potřebu odběru elektřiny, potřebu dalších prostor zázemí pro akci. Tyto argumenty byly z iniciativy starosty obce Kyselka projednány 18. dubna na obecním úřadu v Kyselce. Všem požadavkům na potřeby využití kina ze strany ASOR K D bylo vyhověno. Využitíšaten, prostor záze mí i odběr elektřiny byl a je samozřejměmožný. KMV vžádném případěnevystavil y jakoukoli překážku a ke všem požadavkům ASORKD se vyjádřily pozitivněa vstřícně.Ukázalo se však,že se jedná o argumenty zástupné. V okamžiku, kdy bylo všem požadavkům ASORK D vyhověno, bylo sděleno,že si ASORKD účast KMV nepřeje. Sice v rozporu s loňskými deklaracemi, ale to není na překážku. Názorové veletoče ASORKD nejsou ničím neobvyklým. Jednání bylo ukončeno prohlášením zástupce ASOR K D pana Gerendáše. „Když nám nechcete vyhovět, dáme to do novin“.Tak se také stalo. O Velikonocích počal ASOR K D šířit nepravdivé a zkreslené informace o motivech svého vlastního rozhodnutí nepořádat happening Velejuch, které vyústil y v neoprávněné a ničím nepodložené útoky na starostu obce. Nikdo si však nepoložil otázku, kterou považuji za zcela zásadní. Proč je pořádán happening Velejuch? Je to pro podporu myšlenky obnovy památkověchráněných objektův Kyselce? Je určen návštěvníkům, kteří se o Kyselku a její historii zajímají? Nebo je t o jen vlastní propagační akce ASOR K D směřující k osobnímu zviditelnění dvou pánůvystupujících jménem tohoto občanského sdružení, kteří se sami obdařili vznosnými tituly? Platí-li první teze, pak by mělo být v přirozeném zájmu organizátorů,aby návštěvníkům byly poskytnuty co nejaktuálnější, nejúplnější a nejobjektivnější informace. Pak je promítání časosběrného dokumentu zčinnosti v Kyselce z poslední doby tím nejvhodnějším prostředkem. Je zcela logické, že KMV chtěly využít přítomnosti návštěvníků zajím ajících se o Kyselku k předání čerstvých a autentických informací. Z reakce ASORKD se však zdá,že platí spíše druhá možnost. Jde jen o propagaci ASORKD a pánůRiese a Kadrmana. Nevstřícnost a n ásledné arogance při vzájemném jednání jsou pro KMV zklamáním . Způsob chování i způsob vynucování si požadavkůvydíráním dehonestací na internetu a v tisku není dle mého soudu přijatelným a akceptovatelným. Mnoho vypovídá i o tom,že ASOR K D v podstatě nejde vůbec o Kyselku a památkověchráněné objekty v ní, ale pouz e o mediální sebeprezentaci a negaci za každou cenu. Škody, které napáchají, jsou jim lhostejné. Neuskutečnění happeningu Velejuch není vžádném případěz viny obce Kyselka, která nejenže poskytla požadované prostory parku, nabídla pořadatelskou službu pr ostřednictvím Sboru dobrovolných hasičůa na její přímluvu poskytly KMV i vlastní pozemky k parkování návštěvníků,ale snažila se po celou dobu vyjít vstříc požadavkům ASOR K D a starosta obce věnoval mnoho ze svéhočasu t omu, aby ASORKD vyhověl. Není to ani vina KMV, kte ré se jen chtěly připojit, využít logické synergie přítomnosti mnoha návštěvníkůse zájmem o Kyselku a prezentovat jim výsledky aktuálního dění v Kyselce i ve spolupráci s o.p.s. LázněKyselka. Je to jen a pouze rozhodnutí ASOR K D a jejich neochoty konstruktivněpřispívat k úspěšněprobíhajícíčinnosti v Kyselce. Kdyžnad celou záležitostí uvažuji, zdá se mi,že celý„humbuk“kolem happeningu Velejuch byl vlastněpřipravenou akcí ASORKD jak ze sebe učinit mučedníky a dostat se na stránky tisku. To je ale spekulace a ty jsou specialitou právě ASORKDu. KMV ve spolupráci s obcí Kyselka a obecněprospěšnou společností LázněKyselka se po trucovitém postoji ASORKD dohodly na spolupráci a v termínu 24. května bude uspořádána akce zaměřená na Kyselku a její stavby, která bude doplněna bohatým kulturním programem. Jsem přesvědčen,že spolupráce tří subjektů,které spolu v Kyselce dlouhodoběa prospěšněspolupracují a mají za sebou hmatatelné výsledky, přinese návštěvn íkům se skutečným zájmem o Kyselkuči vztahem k ní, příjemnější sobotní odpoledne pl né objektivních a korektních informací o historii i současnosti Kyselky. Návštěvníci budou ochuzeni o žlučovité výpady ASORKD. To bude jediná ztráta. Naštěstí. Mgr. Marti n Hanzl Karlovarské minerální vody, a.s. STANOVISKO OBCE K POŘÁDÁNÍ AKCE VELEJUCH 2014 Obec Kyselka se vyjádřila k Oznámení zrušení ak ce Otevírání lázeňské sezony v Kyselce-Kysibelského velejuchu, plánované na sobotu 24. 5 . 2014 a kžádosti o sdělení náhradního termínu ASOCIACI SDRUŽENÍ PRO OCHRANU A ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ČR (ASORKD) . V dopise starosta obce Kyselka opětovněubezpečil ASORKD,že nebylo a není záměrem obce komplikovat organizaci a průběh zamýšlené akce Otevírání lázeňské sezóny v Ky selce. Naopak byla snaha zcela vyhovět dalším požadavkům, o které ASORKD požádala. Při osobním jednání všech zástupců zainteresovaných stran (ASORKD, LázněněKyselka o.p.s., KMV a.s. a obec Kyselka), byla společná snaha konstruktivněa vstřícněvyřešit případné další nejasnosti či požadavky a objasnit míru a formu účasti společnosti KMV a.s., které obec Kyselka poskytla prostory kina. Zájem společnosti KMV a.s. na využití kina byl zcela jasnědeklarován tak, aby tématicky zapadal do programu, nijak akci nenarušoval a přinesl návštěvníkům mnoho konkrétních a zajímavých informací z probíhajících či již ukončených rekonstrukcí budov v Kyselce atd. Sta rosta je přesvědčen,že předložený program v kiněbude pro návštěvníky velkým přínosem. Za zmínku stojí zejm éna účast historika Karlovarského muzea a znalce Kyselky d r. Stanislava Burachoviče, dále pana Illiase Michopuluse, který bude vyprávět o dětstvířeckých dětí v Kyselce, obrazová prezentace dosavadních výsledků činnosti o.p.s. LázněKyselka a td. Spoluúča st společnosti KMV a.s po loňském Kysibelském velejuchu ASORKD vítala a v jejich letošní součinnost doufal a , což prezentují na svých webových stránkách. Zástupce ASORKD byl na společném jednání ubezpečen,že může v rámci akce využívat prostory kina jako z ázemí pro účinkující, pro připojení energií apod. Dále bylo možné dohodnout se na vyčlenění časového prostoru v kině pro případné divadelní představení pro děti. Z výše uvedených faktůlze usoudit,že jedinou překážkou pro pořádání Kysibelském velejuchu j e nepřekonatelný ideologický nesoulad ASORKD se společností KMV a.s. Bohužel tento nekompromisní postoj se zdá být nadřazen zájmu většiny potenciálních návštěvníkůa příznivcůKyselky, kteří se velmi těší na Kysibelský velejuch jako na mimořádnou společens kou akci s tématem záchrany a obnovy bývalých lázní v příjemném historickém duchu. Ve stanovisku k akci Kysibelský velejuch 2013, ze dne 23. 5. 2013 obec uvedla,že přílišzaujatý pohled akci neprospívá, současněsdělila,že ráda podpoří akci, kterou ASOR KD uchopí ve více přátelském duchu k subjektům, kte ré v záchraněbudov bývalých lázní Kyselkačiní hmatatelné kroky, což je nesporně společnost KMV a.s. a Lázně Kyselka o.p.s.. Starosta vyzval pana Pavla Přemysla Riese, prezidenta ASORKD, aby své rozhodnut í o zrušení akce Otevírání lázeňské sezóny v Ky selce–Kysibelský velejuch přehodnotil. Obec umožňuje, dle výše uvedených podmínek, pořádat tuto akci v původním termínu dne 24. 5. 2014. Obec Kyselka očekává stanovisko ASORKD nejpozději do 5. 5. 2014. V případě, že ASORKD od svého rozhodnutí neustoupí a akci pořádat nebude, obec Kyselka je připravena ve spolupráci s partnery (KM V a.s. a LázněKyselka o.p.s.) zorganizovat důstojnou a zajímavou společenskou akci v původním termínu 24. 5. 2014. Aleš Labík starosta obce Kyselka

 

ASORKD (16.05.2014 01:16)

Tak výše uvedený výplodek vysokoškolsky vzdělaného pana Hanzla z KMV a starosty Kyselky, hodný textů v Kojzarově Rudém právu za totality, bychom jistě nemazali. Tak otřesný sloh plný gramatických chyb a překlepů se jen tak nevidí. Nebo tento text pan Hanzl a starosta nepsal a někdo je chtěl ztrapnit? Pak očekáváme žádost obou pánů o smazání této jazykové obludnosti.

 

Přidat komentář

Položky označené * jsou povinné.

 
 

Zachraňte lázně Kyselka

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR
Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1
e-mail: prezidium@asorkd.cz, web:www.asorkd.cz
IČ: 22 83 87 21