přeskočit k navigaci »

Současný stav lázní Kyselka

Lázně Kyselka byly svého času nejmalebnějšími lázněmi střední Evropy. Radost ze života a z darů, které nám Země dává tu byla patrná na každém kroku. Dřív toto místo svítilo. Dnes je zahaleno šedí sobectví, lhostejnosti, neúcty k práci, úsilí a dobrým myšlenkám našich předků.

Smutná pravda

Areál lázní Kyselka je dnes velmi zchátralý. Přestože zde vede značená turistická trasa, je celý oplocený, místy je plot poškozený. Pramen krále Otty I. je sveden od vývěru přes starý kanistr gumovou hadicí do niki ve zdi bývalého lázeňského domu, kde si ho veřejnost i přes zákazové tabulky neváhá načepovat. Jediné, co se snad včas stačilo zachránit, je socha Heinricha Mattoniho, která byla umístěna do lapidária muzea v Karlových Varech. Aspoň se na tu hrůzu, nemusí dívat...

 

Kdo za tím stojí

Přestože větší část lázeňských budov patří momentálně společnosti CTS Duo s. r. o., svojí nečinností, případně malým důrazem na důležitost řešení vzniklé situace, mají svůj podíl na devastaci také státní orgány a nositelé Mattoniho jména na svých produktech, Karlovarské minerální vody (KMV). KMV zároveň vlastní větší část pozemků Kyselky a několik historických budov.

Objekty v majetku CTS Duo s. r. o.

 • Mattoniho vila č. p. 76
 • Lázeňská restaurace č. p.75
 • pavilon Ottova pramene s kolonádou č. p. 74
 • Jindřichův dvůr č. p. 73
 • Švýcarský dvůr č. p. 37
 • Vilemínka č. p. 47
 • Spojovací krček
 • Správa lázní č. p. 36
 • Torzo lanovky k Ottovu prameni
 • Gróta a vodopád
 • Pomník H. Mattoniho
 • Pavilónek
 • vila Austria č. p. 28

Objekty v majetku KMV:

 • Dům Stallburg č. p. 53
 • bývalý Vodoléčebný ústav č. p. 44
 • Správní budova (Vila Felsec) č. p. 35
 • Závodní jídelna (Vila Saxonia) č. p. 56
 • Bývalá expedice (torzo s věží) č. p. 29
 • Löschnerův pramen se stáčírnou, lanovkou a pavilonkem č. p. 64
 • Hotel Praha (Hotel Praha )
 

Čtěte dále v dokumentech otevřené dopisy firmám CTS Duo a KMV, vývoj správního řízení v Kyselce ze strany památkářů, příspěvky z médií a další...

 

Zachraňte lázně Kyselka

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR
Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1
e-mail: prezidium@asorkd.cz, web:www.asorkd.cz
IČ: 22 83 87 21