přeskočit k navigaci »

O iniciativě

ASOCIACE SDRUŽENÍ PRO OCHRANU A ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY spouští těmito internetovými stránkami iniciativu na ZÁCHRANU LÁZNÍ KYSELKA kdysi jedněch z nejmalebnějších lázní v Evropě, které se nacházejí v krásném údolí řeky Ohře, necelých 11 km od Karlových Varů.

Plně se ztotožňujeme s názorem Otakara Motejla, prvního veřejného ochránce práv ČR, který ve své zprávě zabývající se devastací Kyselky, uvedl:

Stav památkově chráněných objektů v Kyselce je smutným dokladem toho, jak mohou dopadnout památkově chráněné stavby, přidá-li se k nečinnosti vlastníka i nečinnost státu a jeho orgánů.
(Celý článek z webu Lidovky.cz)

Otakar Motejl se dále vyjádřil, že v Kyselce již prakticky není co chránit. S tímto názorem se Asociace neztotožňuje a jsme toho názoru, že je nutné lázně znovu vybudovat a to třeba i jako repliku, nepůjde-li to jinak (jsou známé takové příklady replik zničených památek a není jich málo) Očekáváme maximální přispění v obnově lázní především u těch, kteří tento stav zavinili nebo nečině přihlíželi k devastaci lázní a neučinili nic, ač mohli a měli. Je neodpustitelné, že lázně, kde ještě v roce 1990 bylo funkční dětské sanatorium, lázně, které mají stále prokazatelně léčivý zdroj, se nacházejí v rozvalinách.

Heinrich Mattoni, zakladatel lázní a světoznámé značky minerální vody měl životní krédo, které ve svém životě bohatě naplňoval:

Beru-li něco z této země, musím do ní také něco dávat.

Asociace je přesvědčena o právní zodpovědnosti současného majitele lázní firmy CTS Duo, za současný stav památkově chráněných objektů a nechá patřičné orgány prošetřit, do jaké míry vlastník lázní zavinil svou nečinností stav památkově chráněných budov.

Asociace je dále přesvědčena o morální odpovědnosti soukromé firmy Karlovarské minerální vody, a.s., a je toho názoru, že pokud chce firma obstát před svými tuzemskými i zahraničními zákazníky, musí výrazně přispět k obnově lázní, což měla udělat již dávno.

Asociace sdružení pro záchranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky proto vyhlašuje na podporu iniciativy o záchranu lázní Kyselka

Petice

Prosíme všechny, kterým není lhostejný osud těchto malebných lázní a kteří, stejně jako my, si myslí, že není možné dopustit, aby se v kulturním státě dělo něco podobného, aby naší petici podpořili.

Podepsání Petice

Čím nás bude více, tím lépe se nám bude dařit obnovu lázní prosadit.

Pokud byste pro své rozhodnutí zda PETICI podepsat potřebovali více informací, nahlédněte do položky Dokumenty.

 

Zachraňte lázně Kyselka

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR
Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1
e-mail: prezidium@asorkd.cz, web:www.asorkd.cz
IČ: 22 83 87 21