přeskočit k navigaci »

Text petice

My, podepsaní signatáři petice, vyzýváme dnem 4. 1. 2013:

1. Orgány České republiky, aby v zastavení devastace lázní Kyselka i nadále konaly a sledovaly, zda je v Kyselce dodržován Památkový zákon a zda se v záchraně památek postupuje dle jeho paragrafů.

2. Ministerstvo kultury České republiky k vyčlenění potřebné částky z havarijního fondu na nejnutnější práce k zastavení devastace historicky cenných objektů.

3. Obecně prospěšnou společnost Lázně Kyselka, aby neprodleně zahájila práce na provizorním zastřešení všech objektů, které jsou v jejím vlastnictví a aby vyzvala Karlovarské minerální vody k předání pozemků v lázních, které k nim vždy nedílně patřily a které KMV získaly amorální transakcí.

4. Krajský úřad Karlovarského kraje, aby se i nadále zabýval situací v Kyselce a to zejména v oblasti dodržování památkového zákona vlastníky kulturních památek. Dále Karlovarský kraj vyzýváme, aby vyvinul větší tlak na KMV k intenzivnějšímu používání obnovené vlakové vlečky a to tak, aby se postupně, co největší část distribuce, řešila dopravou po této vlečce a distribuce kamionovou dopravou nebyla řešena na úkor životního prostředí a tedy obyvatel. Doprava minerálky kamióny přes lázeňské území musí být zakázána zcela.

5. Národní památkový ústav, jeho detašovaný úřad v Lokti, aby účinněji prosazoval ochranu kulturních památek v Kyselce a sledoval zda nedochází k porušovaní Památkového zákona při jejich obnově.

6. Obec Kyselku, aby se k iniciativě na obnovení lázní účinně přidala a to zejména v prosazování zavedení vlečky až ke stáčírně, aby kamionová doprava neničila životní prostředí obce a v budoucnu prostředí obnovených lázní. Dále, žádáme, aby obec důrazně požadovala na KMV, aby zrestaurovaly zbývající památky, které vlastní, aby jejich stav nepoškozoval vzhled obce.

7. Akciovou společnost Karlovarské minerální vody, a.s., která díky využívání světoznámé značky Mattoni má obrovské zisky z těžby surovinového bohatství této země, aby:

a) se účinněji, než dosud, přidala k obnově lázní Kyselka, a to celkovou částkou 400 miliónů Kč, kterou přislíbil na obnovu kulturních památek v Kyselce Alessandro Pasquale, a to před prezidentem České republiky. Jen takto může KMV odčinit dlouhodobou devastaci kulturního dědictví, na kterém má velký podíl;

b) zavedla, zcela na své náklady, obnovenou vlečku až ke stáčírně a postupně na ni převedla co největší část své distribuce minerální vody. Železniční vlečku, která je v majetku KMV vybudoval Heinrich Mattoni (také na své náklady) proto, aby jím založené lázně nebyly rušeny průjezdy plně naložených vozů minerálky. Není možné uvažovat o obnově lázní, pokud přes ně budou 24 hodin denně jezdit kamiony plně naložené minerálkou;

c) zrestaurovala hotel Korunní princ Rudolf a zbytek památkově chráněných budov, které zůstaly z bývalé Mattoniho stáčírny, jsou v jejím majetku a jejichž zanedbaný stav ničí vzhled obce.

PODEPSAT PETICI

 

Zachraňte lázně Kyselka

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR
Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1
e-mail: prezidium@asorkd.cz, web:www.asorkd.cz
IČ: 22 83 87 21